گزارش کاراموزي رشته مديريت صنعتي در شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

گزارش کاراموزي رشته مديريت صنعتي در شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP کاراموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP کارورزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP دانلود گزارش کارآموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP شرکت بسپار صنعت پروژه BSP شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

رفتن به سایت اصلی

گزارش کاراموزي رشته مديريت صنعتي در شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي مقايسه ي يافته هاي علمي دوره کارشناسي با کار علمي در شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) شامل(95 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبموضوع                                                                              صفحهفصل اول )                                                                                  3مقدمه                                                                                         10تاريخچه شرکت بسپار صنعت پروژه (BSP) و دواير و مديريت هاي زير مجموعه              12شرح اساسنامه شرکت BSP                                                            14فصل دوم: مطالعه منابع                                                                   201 ) برنامه ريزي                                                                            20تعريف برنامه ريزي                                                                       20جايگاه برنامه ريز جامع در سازمان                                                     21مزايا و محدوديت هاي برنامه ريزي جامع                                            22محاسن برنامه ريزي                                                                       23رابطه برنامه ريزي با ديگر وظايف مديريت                                           24تصميم گيري                                                                               25روشها و فنون تصميم گيري                                                             26برنامه ريزي عملياتي در سازمان                                                        27تکنيک هاي برنامه ريزي                                                                 292 ) مديريت منابع انساني                                                                29نظام برنامه ريزي و تامين نيروي انساني                                              29مراحل برنامه ريزي نيروي انساني                                                      31استخدام و کارمند يابي                                                          32منابع کارمند يابي                                                                           33انتخاب و گزينش                                                                          33مراحل و روشهاي انتخاب                                                                33     .نظام بهسازي منابع انساني                                                               36ارزيابي شايستگي کارکنان                                                                36نظريه هاي ارزيابي                                                                         38نظام نگهداري منابع انساني                                                              40بهداشت و ايمني در محيط کار                                                40برنامه هاي رفاهي و آسايشي                                                            41آموزش ضمن خدمت کارکنان و مديران                                              423 ) سازمان                                                                                  43تعريف و تشريح سازمان                                                                 43نقش سازمان در عصر کنوني                                                            44سازمانهاي رسمي                                                                          45سازمانهاي غير رسمي                                                                     45نمودار سازماني                                                                             46انواع نمودارهاي سازماني                                                                 47سازماندهي                                                                                  51طبقه بندي وظايف در سازمان                                                           52مباني طبقه بندي وظايف در سازمان                                                   53تقسيم کار                                                                                   54مزاياي تقسيم کار                                                                          55معايب تقسيم کار                                                                          56گردش شغلي                                                                               57توسعه شغلي                                                                                58قلمرو نظارت در سطوح سازماني                                                       60صف و ستاد                                                                                 60فصل سوم )                                                                                 89مقايسه و تجزيه و تحليل                                                                 89فصل چهارم )                                                                               95نتايج                                                                                          95محدوديت ها در عمل                                                                     98فهرست منابع                                                                               99  چکيده:توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگي در جوامع انساني، سازمانهاي متنوع و متعددي را به وجود آورده است، توسعه نيازمندي هاي متعددي که منشاء آن تکامل و تغيير شکل زندگي انسان در جوامع مختلف مي باشد بر اهميت سازمان افزوده است، تنوع وظايف در سازمان ايجاب مي کند که طبق اصول و موازين تشکيل گردد، سازمانهاي موجود در هر کشور هدفهاي مختلف دارند، ليکن آنچه در کليه سازمانهاي انساني مشاهده مي شود و به اصطلاح وجه مشترک جميع آنها محسوب مي گردد، اجتماع يک دسته از افراد است که به طور دسته جمعي تحت رهبري سلسله مراتب سازماني با امکانات محدود به منظور تحقيق مقاصد خاصي همکاري مي کنند.شرکت بسپار صنعت BSP در بهمن ماه سال 1383 در منطقه صنعتي نورين با اشتغال زايي براي 40 نفر فعاليت خود را آغاز کرد. اين کارخانه اولين توليد کننده لوله هاي پلي اتيلن سه لايه با کاربردي در شبکه توزيع گاز، صنايع پتر و شيمي، آبياري تحت فشار، آبرساني آب و فاضلاب و صنايع شيميايي در سطح کشور است.برنامه ريزي فرآيند تعيين اهداف و جهت فعاليت هاي سازمان و همچنين راهکارهاي دستيابي به اهداف است و از مهمترين وظايف مديريت بوده و بر ديگر وظايف مديريت مقدم است،  تصميم گيري در ارتباط تنگاتنگ با برنامه ريزي دارد و برنامه ها همان تصميمات اتخاذ شده به منظور تحقق هدفهاي سازماني هستند. در برنامه ريزي نيروي انساني با تعيين تعداد افراد مورد نياز سازمان، براي انتخاب، آموزش و بازنشستگي آنان برنامه ريزي مي شود و ميزان ورود و خروج نيروي انساني بر آورد مي گردد به طوري که بتوان بر مبناي اين بر آورد تسهيلات و وسايل مورد نياز سازمان را پيش بيني کرد، براي استخدام کارکنان دو منبع وجود دارد: داخلي و خارجي. در شرکت BSP براي استخدام بيشتر از منبع خارجي استفاده مي شود. ايمني و بهداشت کار با شرايط فيزيولوژيکي و اجتماعي و رواني نيروي کار که از محيط کار منتج مي شود، ارتباط دارد.فصل اول:سيستم مديريت صنعتي در شرکت BSP :- در اين شرکت از عمليات مديريت صنعتي بازرگاني استفاده مي شود.- اهم روش هاي به کار گرفته شده:مديريت صنعتي مالي، انبار، فروش، حقوق، و دستمزد و اموال دارائيهاي ثابت سيستم هاي يکپارچه اين شرکت با پياده سازي موارد ذکر شده بستر مناسبي براي تحقيق اهداف سازماني جهت رشد و توسعه، همسو با تحولات استانداردهاي مديريت صنعتي.- شرکت BSP قيمت تمام شده ندارد.- لوله ها بر حسب سايز لوله ها در انبار نگهداري مي شود و به صورت گزارش روزانه توليد که به عهده مسئول مربوط مي باشد ارزيابي مي نمايد.قابل توضيح است که به علت کمبود جا و حجمي که لوله ها مي گيرند مدت کمي در قابل توضيح است که به علت کمبود جا و حجمي که لوله ها مي گيرند مدت کمي در سالن قرار مي گيرند و بلافاصله به فروش مي رسد.- ثبت حسابها به روش مديريت صنعتي براساس روش مديريت صنعتي تعهدي تاکيد دارد. در مديريت صنعتي تعهدي، در آمدها شناسايي مي شوند که محقق شده باشند، اگر چه وجه نقد مربوط ممکن است تا دوره مالي بعد دريافت نشود و هزينه ها نيز هنگامي شناسايي مي شوند که واقع شده باشد.حسابها به سر فصل کل، معين تفضيلي طبقه بندي شده است. گزارشهاي دفتر روزنامه، کل معين و… گزارشهاي تراز نامه و سود و زيان در سطح گروه حسابها و حسابهاي کل.- ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجزيه سني بدهکاران طبق موارد ي که قابليت بازيافت ندارد در حسابها قرار مي گيرد که براساس روشهاي مندرج در ماده 151 قانون مالياتها تعيين و محاسبه مي گردد. دراراييهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شود. مخارج بهسازي و تعميرات اساسي که باعث افزايش قابل ملاحظه در ظرفيت يا عمر مفيد دارايهاي ثابت يا بهبود اساسي در کيفيت باز دهي آنها مي گردد به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد باقي مانده داراييهاي مربوط مستهلک مي شود. هزينه هاي نگه داري و تعميرات جزئي که به منظور حفظ و ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار از استاندارد ارزيابي شده دارائيهاي انجام مي شود، هنگام وقوع به عنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود و زيان دوره منظور مي گردد.1 ) آگهي هاي استخدامي (کلاً استفاده از وسايل ارتباط جمعي يا رسانه هاي گروهي)2 ) مراجعه به دانشکده ها و موسسات آموزشي و فرهنگي (مراکز تربيت نيروي انساني)3 ) افراد معرفي شده از طريق کارکنان سازمان؛4 ) استفاده از اتحاديه ها و سازمانهاي کارگري و انجمن هاي حرفه اي؛5 ) واحدهاي کار گزيني ساير سازمانهاي دولتي و غير دولتي؛6 ) ماموريت و انتقال از ساير سازمانها (بخش دولتي)؛7 ) استفاده از کار آموزان و بازديد کنند گان سازمان به کمک واحد روابط عمومي سازمان؛انتخاب (گزينش):انتخاب مرحله اي است براي پذيرفتن يا رد تقاضا هاي مراجعين و متقاضيان کار، به طوري که شايسته ترين، مناسبترين و با استعداد ترين آنها بر گزيده و تعيين شوند، اين کار تکميل کننده اي مرحله ي کارمند يابي است. به بيان ديگر، انتخاب را مي توان جريان کشف، شناخت و سنجش مشخصات و خصوصيات متقاضيان شغل دانست. در حقيقت هدف غايي از انتخاب «سپردن کار به کاردان متعهد»، است. بديهي است که مشخصات داوطلبان بايد با شرح مشخصات شغلي که براي آن شغل استخدام مي شوند، کاملاً تطبيق کند.مراحل و روشهاي انتخاب:معمولا روش انتخاب نسبت به وسعت و ظرفيت سازمان، تعداد داوطلبان و اهميت مشاغل تغيير مي کند و منطبق با نيازهاي سازمان تعيين مي شود. لذا روش انتخاب در سازمانها متفاوت است. در سازمانهاي کوچک، رئيس يا سرپرست با يک مصاحبه کوتاه و ساده ممکن است اين کار را انجام دهد، لکن در سازمانهاي بزرگ از روشهاي ديگري که گاه مفصل و پرهزينه است، استفاده مي شود.اگر سازمان تدابير ايمني و بهداشتي درستي اتخاذ کند و افراد کمتري دچار صدمات جسمي يا اجتماعي، رواني خواهند شد. شرکت BSP تا حدودي امکانات رفاهي، بهداشتي، و ايمني را براي کارکنان فراهم آورده است هر چند هنوز هم کمبود هايي در اين زمينه ها احساس مي شود.در تقسيم کار به جاي اينکه تمام کارها به وسيله يک نفر انجام شود بايد آن را به مراحل متعددي تقسيم کرد و هر مرحله را به عهده فرد خاصي گذاشت. طبقه بندي وظايف و تقسيم کار در شرکت BSP بدين صورت انجام گرفت که واحدها به 4گروه طبقه بندي شده اند: فروش، توليد، اداري مالي و کنترل کيفيت، هر کدام از اين دواير را مدير يا مسئولي که مستيقماً زير نظر مديري شرکت فعاليت مي کند اداره مي کند.ارزيابي شايستگي کارکنان تدبيري است براي سنجش خصوصيات مختلف کارکنان و تخصصهاي آنها و مقايسه کارکنان با يکديگر.منظور از طبقه بندي مشاغل، دسته بندي يا تنظيم مشاغل در گروهها طبقات و درجات مختلف بر مبناي تشابه وظايف و مسئوليتها مي باشد. در شرکت BSP طبقه بندي مشاغل صورت نگرفته است. در ارزشيابي مشاغل ارتباط منطقي بين وظايف و مسئوليتهاي مشاغل سازمان با ميزان حقوق و دستمزد پرداختي به آن بر قرار مي شود که اين امر تا حدودي در شرکت BSP رعايت شده است.در سيستم مديريت صنعتي شرکت BSP از عمليات مديريت صنعتي بازرگاني استفاده مي شود.تصميم گيري :همه مديران با فرا گرد تصميم گيري سرو کار دارند. زيرا حرفه ي آنان چنين اقتضا مي کند. با وجود اين، بيشتر آنان از تحليل اينکه چگونه يک تصميم را اتخاذ مي کنند، نا توانند همان گونه که يک بازيکن حرفه اي الزاماً نمي تواند چگونگي گردش بازوانش را هنگام پرتاب بسکتبال ترسيم کند، در حالي که به طور طبيعي بارها چنين کاري را انجام داده است. در واقع تصميم گيري و مديريت را مي توان مترادف دانست، زيرا تصميم گيري جزء اصلي مديريت است، به همين دليل شناخت فرا گرد اتخاذ تصميم اهميت بسيار دارد. البته در نوشته ها و دوره هاي آموزشي نحوه تصميم گيري، بيشتر بر «لحظه تصميم گيري» تاکيد مي شود تا کل فرا گرد طولاني و پيچيده ي تصميم گيري و متغيرهايي که نهايتاً به اخذ يک تصميم منجر مي شود.روشها و فنون تصميم گيري:برخي از روشها و فنون قابل استفاده در تصميم گيري عبارتند از:1 ) تفکر خلاق:بهره مندي از تفکر خلاق، در مرحله دوم فرا گرد اخذ تصميم از اهميت ويژه اي بر خور دار است. به طور کلي، فرا گرد تفکر خلاق با روش علمي تحقيق شباهت دارد، ولي از حيث ميزان تاکيد بر قدرت خلاقيت و نوآوري، با آن متفاوت است. ميزان استفاده افراد از فرا گرد تفکر خلاق، به ميزان توانايي آنها در خلاقيت بستگي دارد. با وجود اين، گاهي بهره گيري از روشهاي مصنوعي براي افزايش تمرکز ذهني و فعاليت فکري ضرورت مي يابد تا همانند نوري که مناطق تاريک را روشن مي کند، نواحي تاريک و نهان ذهن را روشن نمايد.2 ) تحقيق در عمليات:تحقيق در عمليات، بر به کار گيري روشهاي علمي در تصميم گيريها و برنامه ريزي هاي مديران دلالت دارد و از طريق کار برد فنون پيشرفته رياضي در تصميم گيريها و حل مسائل اداري، موجب تغيير در ديدگاه آنها مي شود بديهي است که کاربرد فنون تحقيق در عمليات بايد با همکاري متخصصان اين فنون انجام گيرد، يعني ابتدا بايد متخصصان به بررسي و تحليل مسائل بپردازند و سپس مديران نتايج تحليل آنها، اقدام به اتخاذ تصميم کنند. بنابراين، اظهار نظرهاي اين گونه متخصصان جنبه مشورتي پيدا مي کند.با استفاده از فنون تحقيق در عمليات، به جاي تاکيد بر حل مسائل خاص واحد سازماني (بهينه سازي بخشي)، به بهينه ساختن نتيجه عملکرد کلي سازمان (بهينه سازي کلي) مبادرت مي شود.3 ) به کار گيري استراتژي ها و مفاهيم زير بنايي:هر فرد، يک چهار چوب اداراکي خاص خود /دارد که اخذ تصميم هاي روزمره در محيط کار و زندگي، از آن استفاده مي کند. اقدام به توسعه و گسترش اين چهارچوب، اگر صرفاً از طريق تجربه اندوزي انجام گيرد، هر چند کاري وقت گير و کسل کننده است، ولي بسيار مفيد و موثر خواهد بود. براي تسريع فرا گيرد تجربي مذکور، مي توان از مفاهيم و استراتژيهاي معيني که از تجربه ها و دانسته هاي ديگران به دست آمده است و گاهي نيز با پروژه ها و مطالعات تحقيقي تاييد شده اند، استفاده کرد.برنامه ريزي عملياتي در سازمان:برنامه ريزي جامع چون چتري بر سازمان و عمليات و اقدامات آن سايه مي گسترد و مديران و مسئولان امور را در انجام فعاليتهايشان هدايت مي کند. اما اين برنامه ريزي راهنما، مديران و مسئولان رده هاي پائين سازمان را از وظيفه اصلي شان که برنامه ريزي عملياتي است بي نياز نمي سازد. آنان بايد با الهام از استراتژيهاي تعيين شده، و با توجه به اهداف کلي سازمان به برنامه ريزي هاي عملياتي بپردازند و اهداف جزئي شده در واحد خود را تحقق بخشيد.اصولا برنامه ريزي عملياتي از جهات کلي شباهت بسيار به برنامه ريزي جامع دارد، زيرا در برنامه ريزي عملياتي، هدفهاي عملياتي به جاي هدفهاي کلي قرار گرفته و نحوه ي نيل به آنها در قالب يک سري عمليات پيش بيني مي گردند. در برنامه ريزي عملياتي هدف جزئي به صورت برنامه عملياتي در مي آيد و طريق رسيدن به هدف جزء به جزء بيان مي گردد. برنامه ريزي عملياتي را مي توان پيش بيني عمليات بريا نيل به هدفهاي معين با توجه به امکانات و محدوديتها و خطوط کلي ترسيم شده در برنامه جامع تعريف کرد.مراحل برنامه ريزي عملياتي عبارتند از:الف ) تدوين برنامه هاي کوتاه مدت (تنظيم بودجه و زمان بندي)؛ب ) تعيين معيار هاي کمي و کيفي سنجش عملکرد و ارزيابي و هزينه هاي اجراي عمليات؛ج ) ارزيابي برنامه ها و تعيين موارد انحراف عملکرد از آنها.

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
537
مشاهده

کد فایل:20569
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:278

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP کاراموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP کارورزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP دانلود گزارش کارآموزي شرکت بسپار صنعت پروژه BSP شرکت بسپار صنعت پروژه BSP شرکت بسپار صنعت پروژه BSP

 • پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفهوم دانش و انواع آن

  پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفهوم دانش و انواع آن دانلود پیشینه تحقیق ومبانی نظری مفهوم دانش و انواع آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مدیریت دانش مفهوم دانش و انواع آن 2 -…

 • اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر

  اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر,پایان نامه بازسازی شناختی,پایان نامه مدیریت خشم,پرسشنامه بیان حالت,تحقیق صمیمیت اجتماعی,تحقیق مشاوره گروهی,صفت خشم اسپیلبر,مقاله تفکرقطعی نگر دانلود فایل اصلی اثربخشی آموزش گروهی…

 • پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها

  اصلی‌ترین سازنده عطر,انواع مواد دافع بو,پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها,سایر ترکیبات عطر,سیوتون,عطر درمانی,مواد بی‌بو کننده,مواد سازنده عطر دانلود فایل اصلی پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرها از سایت دانلود فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد شیمی الی وعطرهاقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 14محتویاتعطرمواد…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتماعی شدن و مهارت های زندگی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتماعی شدن و مهارت های زندگی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اجتماعی شدن و مهارت های زندگی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل بخش اول : میزان اجتماعی شدن 2…

 • مطالعات و رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی

  برنامه فیزیکی طراحی موزه فرهنگ ایرانی,پایان نامه معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی,رساله معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی,طراحی معماري موزه فرهنگ ایرانی,ظوابط و استانداردهای طراحی موزه فرهنگ ایرانی,مطالعات معماري طراحی موزه فرهنگ ایرانی دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري طراحی…

 • دانلود پکیج آموزش تصویری و عملی ساخت تابلو LED ثابت (همراه با نرم افزار راه انداز)

  آموزش تابلو LED,آموزش تابلو ال ای دی,آموزش ساخت تابلو LED,آموزش ساخت تابلو ثابت LED,تابلو LED,تابلو LED ثابت,تابلو ال ای دی,دانلود آموزش ساخت تابلو LED,دانلود آموزش ساخت تابلو ثابت,ساخت تابلو LED,ساخت تابلو LED ثابت,نرم افزار ساخت تابلو دانلود فایل اصلی دانلود…

 • مبانی نظری رابطه هوش وهیجان

  مبانی نظری رابطه هوش وهیجان دانلود مبانی نظری رابطه هوش وهیجان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رابطه هوش وهیجان مقدمه رهبري يك سازمان براي انطباق با تغييرات و به منظور بقا…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سودهای غیر منتظره و ترازنامه متورم (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ضریب واکنش سود چیست,پيشينه تحقيق عوامل موثر بر ضریب واکنش سود,تفاوت هموارسازی سود و مدیریت سود,دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق مدیریت سودهای غیر منتظره و ترازنامه متورم,فصل دوم پايان نامه محاسبه ضریب وا,مباني نظري سود غیر منتظره چیست…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ضریب پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1…

 • دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی مکان دکتر صفاری نیا

  ارزیابی دلبستگی به مکان,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه حس تعلق به مکان,پرسشنامه دلبستگی مکان,پرسشنامه صفاری نیا لو و آتمن,دانلود پرسشنامه استاندارد صفاری نیا,دانلود پرسشنامه دلبستگی به مکان,رسشنامه دلبستگی به مکان,نظریه لو و آتمن,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی مکان دکتر…

 • پیشینه و مبانی نظری حمایت اجتماعی و ديدگاههای نظری آن

  پیشینه و مبانی نظری حمایت اجتماعی و ديدگاههای نظری آن دانلود پیشینه و مبانی نظری حمایت اجتماعی و ديدگاههای نظری آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل حمایت اجتماعی : انسان از بدو تولد…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ماهیت یادگیری,پیشینه پژوهش ماهیت یادگیری,پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری,چارچوب نظری ماهیت یادگیری,فصل دوم پایان نامه ماهیت یادگیری,مبانی نظری کامل در مورد ماهیت یادگیری دانلود فایل اصلی ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ماهیت یادگیری (فصل دوم پایان نامه) از سایت…

 • مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد

  مقایسه گرایش به انواع مواد مخدر بر اساس ویژگی های شخصیتی در دانشجویان زن و مرد دانشگاه پیام نور واحد برچسب ها: تیپ شخصیت اعتیاد مواد مخدر سیگار الکل تسبیح (مواد مخدر جدید) رفتن به سایت اصلی مقایسه گرایش به…

 • پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی

  آشنایی با انواع نمودارهای اقلیم شناسی,اقلیم شناسی,انواع نمودار اقلیم شناسی,بررسی نمودارهای اقلیم شناسی,پاورپوینت اقلیم شناسی,پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,دانلود پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی,نمودارهای اقلیم شناسی دانلود فایل اصلی پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی از سایت دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت نمودارهای اقلیم شناسی،در…

 • پاورپوینت نور در ارگونومی

  پاورپوینت نور در ارگونومی برچسب ها: دانلود پاورپوینت نور در ارگونومینور در ارگونومیدانش ارگونومی در ایراننور چیست؟طرح روشنایی مصنوعی برای محیط کارپاورپوینت آرگونومیپاورپوینت نور در ارگونومیآرگونومی و نورنور در معماری ارگونومی و طراحی محصول رفتن به سایت اصلی پاورپوینت نور…

 • مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها

  مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها دانلود مبانی نظری و پیشینه نقش عوامل اکولوژیکی در توسعه فیزیکی شهرها دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - 1 ) مقدمه ...........................................................................................................................................................…

 • پاورپوینت پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن

  پاورپوینت پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآن برچسب ها: پارادایم شناسی روش پژوهش و سلامت درقرآنروش تحقیق در حوزه قرآناهميت تحقيق در رهنمودهاي دينيچيستي تحقيق و معرفت علميتعريف پارادايم و جايگاه آن در تحقيق علميپارادايم معرفت توسعه قرآنی علم…

 • پاورپوینت درباره آمادگی جسمانی

  پاورپوینت درباره آمادگی جسمانی دانلود پاورپوینت درباره آمادگی جسمانی دسته بندي : جغرافیا جزئیات و دریافت گزارش فایل انعطاف پذیری یکی از مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی است که اغلب همه از آن غافل می‌شوند. بدون انعطاف پذیری، عضلات و مفاصل…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی سنگ بری سخت بر (برش سنگ نمای گرانیتی )

  دانلود پروژه کارافرینی سنگبری سخت بر,دانلود طرح توجیهی برش سنگ نمای گرانیتی,دانلود کارافرینی برش سنگ,سنگ بری سخت بر,طرح احداث شرکت برش سنگ,طرح اشتغالزایی سنگبری سخت بر,طرح توجیهی سنگبری,طرح کسب,طرح کسب و کار سنگ نما,کارآفرینی سنگ بری سخت بر دانلود فایل…

 • رساله معماری طراحی سراي مهر (خانه سالحی خوابگاه دانشجويي

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی سراي مهر ( خانه سالمندان ),دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی دانلود فایل اصلی رساله معماری طراحی سراي مهر (خانه سالحی…

 • پاورپوینت تشویق ها وتنبیه ها

  پاورپوینت تشویق ها وتنبیه ها برچسب ها: مقاله تشویق و تنبیه در اسلامتشویق و تنبیه کارکنانتاثیر تشویق و تنبیه بر کودکانتشویق و تنبیه کودکانتنبیه کودکان در اسلاماموزش تنبیه کودکانآثار تشویق در کودکانتنبیه کودک یک ساله رفتن به سایت اصلی پاورپوینت…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی (فصل دوم )

  ادبیات نظری ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی,پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی,چارچوب نظری ساختار سرمایه و بررسی ر,فصل دوم پایان نامه عوامل مرتبط با ساختار سرمایه شرکتها,مبانی نظری ساختار سرمایه و بررسی روشهای تأمین مالی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع علم نانو در شیمی

  دانلود پاورپوینت با موضوع علم نانو در شیمی برچسب ها: دکترای نانو شیمیمقاله در مورد نانو شیمیبازار کار رشته نانو شیمینانو شیمی pdfنانو شیمی مقالهظرفیت دکتری نانو شیمینانو شیمی کارشناسی ارشدکتاب نانو شیمی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با…

 • پاورپوینت آشنايي با انواع مواد

  پاورپوینت آشنايي با انواع مواد برچسب ها: پاورپوینت آشنايي با انواع موادظاهر هروئينطرز مصرف هروئيناثرات سريع مصرف هروئين رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آشنايي با انواع مواد دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش موسیقی درمانی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش موسیقی درمانی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش موسیقی درمانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل موسیقی درمانی موسیقی چیست ؟ می توان موسیقی را علم گفت ، زیرا عنصر اصلی…

 • پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن

  پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن برچسب ها: پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث بعد از جشن رفتن به سایت اصلی پاورپوینت علوم دوم دبستان مبحث : بعد از جشن دسته بندي : محیط زیست جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات هفتم

  پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات هفتم برچسب ها: پاورپوینت تولید و توزیعمطالعات هفتم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تولید و توزیع درس 7 مطالعات هفتم دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت…

 • بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات

  بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی ، تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادرات برچسب ها: پایان نامه بررسی و شناسایی آثار مزایای رقابتی تطبیق تاکتیک های بازاریابی و تعهد صادراتی بر عملکرد صادراتدانلود پروژه بررسی و…

 • مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی

  مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دانلود مبانی نظری تحقیق رضایت از زندگی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل رضایت از زندگی آغاز توجه به بهزیستی تعریف بهزیستی ابعاد مختلف بهزیستی از نظر ریف…

 • طرح توجیهی تولید 5000 ترانس تقویت جهت تثبیت ولتاژ

  امکان سنجی تولید ترانس,پروژه کارآفرینی تولید ترانس,ترانس تقویت,ترانسفورماتورهای عایق چیست؟,توجیه فنی تولید ترانسفورماتور,توجیه مالی ترانس برق,طرح توجیهی کارخانه تولید ترانس برق,کارآفرینی شرکت برق دانلود فایل اصلی طرح توجیهی تولید 5000 ترانس تقویت جهت تثبیت ولتاژ از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

  پاورپوینت قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي برچسب ها: پاورپوینت قانون مواد خوردني آشاميدني آرايشي و بهداشتي رفتن به سایت اصلی پاورپوینت قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي دسته بندي : علوم اجتماعی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی

  ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی دانلود ادبیات نظری تحقیق هورمون رشد، گرلین، تمرینات تناوبی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - تمرين تناوبي شديد تمرينتناوبي شديد به وهلههاي تکراري با فعاليتهاي…

 • پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه

  پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه دانلود پاورپوینت نمونه موردی کتابخانه دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه نمونه موردی کتابخانه(نمونه های خارجی)،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. در این فایل به…

 • پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی

  پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی دانلود پیشنه و ادبیات نظری بهداشت روانی و سلامت روانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق بهداشت روانی وسلامت روانی فصل…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق پرخاشگری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل تعریف پرخاشگری پرخاشگری به عنوان یک غریزه : پرخاشگری رفتاری : پرخاشگری به عنوان یک قضاوت اجتماعی…