مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گراروان شناسی مثبت گرا امیدواری تاب اوری شادکامی تجارب معنوی

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گرا

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامهتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)قسمتی از متن:تعریف روان شناسی مثبت گرادرسالهای اخیر حوزه ی روان شناسی شاهد ظهور رویکردی جدید هرچند با سابقه ای کهن به نام روان شناسی مثبت گرا   بوده است که به جای پرداختن به ترمیم آسیب ها و اختلالات روانی به مطالعه ی نقاط قوت و کمالات انسانی و به طور کلی ابعاد مثبت وجود آدمی پرداخته است و در پی آن است که از نقاط قوت انسان ها به عنوان سپری علیه بیماری های روانی استفاده نماید (بردبار و همکاران، ۱۳۹۴). بر اساس نظر سلیگمن ، روانشناسی طی ۶۰ سال گذشته به طور گسترده ای تبدیل به علم درمان شده است و روان شناسان باید به فهم آن چیزهایی بپردازند که زندگی را ارزشمند می سازد. روانشناسی مثبت، شاخه ی به نسبت نوینی از روان شناسی است که به افزایش توانایی های مثبت روان شناسی در جامعه و توانمدسازی افراد در مقابل تنش های روانی پیش روی افراد می پردازد(ابراهیمی و همکاران،۱۳۹۲).۲-۲- مولفه های روان شناسی مثبت گرا ۱-۲-۲- شادکامیاز عهد باستان به احساسات مثبت انسان از جمله شادکامی توجه شده است. به عقیده ی ارسطو  دست کم سه نوع شادکامی وجود دارد؛ پایین ترین سطح شادکامی همان لذت است. در سطح بعد عقیده مردم عادی است که شادکامی را معادل موفقیت و کامیابی می دانند و در بالاترین سطح شادکامی مورد نظر ارسطو شادکامی ناشی از معنویت قرار می گیرد. به عبارت دیگر ارسطو شادکامی را عبارت از زندگی معنوی می داند و افلاطون  آن را حالت تعادل میان سه عنصر استدلال، هیجان و امیال ارزیابی می کند. از دیدگاه روان شناسان دو نوع شادکامی وجود دارد: نوعی از آن از رهگذر شرایط محسوس زندگی همچون زناشویی، تحصیل، شغل، آسایش و به طور کلی امکانات مالی و رفاهی حاصل می شود که به آن وجه عینی شادکامی می گویند و نوع دیگر آن متاثر از حالات درونی و ادراکات شخصی است که از آن به شادکامی ذهنی یا احساس شادکامی تعبیر می شود. بر این اساس، شادکامی بر نگرش و ادراکات شخصی مبتنی است و بر حالتی دلالت می کند که مطبوع و دل پذیر است و از تجربه ی هیجان های مثبت و خشنودی از زندگی نشئت می گیرد(خسروی، قمرانی و بردیده، ۱۳۸۹). بسیار ی از روانشناسان شادکامی را به عنوان یکی از شش هیجان اصلی در نظر می گیرند. مولفه های ضروری شادکامی سه چیز است: هیجانات مثبت، رضایت از زندگی و فقدان هیجان های منفی. و روابط مثبت با دیگران، داشتن هدف در زندگی، رشد شخصی  و دوست داشتن مولفه های دیگر شادی هستند (ساسان پور، خدابخشی و نوریان ، ۲۰۱۲). وینهوون  ( ۲۰۱۵)، بیان می کند که شادی یک لذت از زندگی است که شخص در زمان حال آن را تجربه می کند و مترادف رضایت از زندگی است. کانسال و همکاران (۲۰۱۲)، مطرح می کند که یافتن شادی شبیه یافتن خودتان است. شما شادی را پیدا نمی کنید بلکه شادی را می سازید. شما شادی را انتخاب می کنید، خود شکوفایی فرایندی است از کشف اینکه شما چه کسی هستید و می خواهید چه کسی باشید و نیز اتخاذ راهی برای شادکامی به وسیله ی آنچه که شما را به معناداری و خرسندی از خودتان می رساند. شرما و شرما  (۲۰۱۶)، شادی را یک حالت ذهنی یا هیجانی می دانندکه به عنوان هیجانات مثبت و خوشایند تعریف می شود که حاوی خرسندی و لذت شدید می باشد. نعمتی و مهدی پور مارالانی (۲۰۱۶)، بیان می کنند که شادی یک مفهوم چند بعدی است که از چند بخش اصلی تشکیل یافته است: در بخش هیجانی، افراد شاد وضعیت شادی و مسرور داردند، در بعد اجتماعی، افراد شاد دارای روابط اجتماعی خوب با دیگران هستند و می توانند از دیگران حمایت اجتماعی دریافت کنند. در نهایت از بعد ادراکی و شناختی، فرایند و تفسیر اطلاعات با روش خاص توسط شخص شاد است که در نهایت شخص را به یک احساس شادی و خوش بینی می رساند. بنابراین در شادی، ارزیابی افراد از خودشان و زندگیشان می تواند شامل ابعاد شناختی مثل ارزیابی رضایت بخش از زندگی، بعد هیجانی مثل وضع و احساس واکنش به وقایع زندگی باشد. از نظر مهرانیسا (۲۰۱۶)، شادی، جستجوی جاودانه زندگی است، تشنگی برطرف نشدنی و گرسنگی رفع نشدنی نوع انسان. دینر (۲۰۰۰)مطرح می کند که شاد بودن اهمیت زیادی برای بیشتر مردم دارد و شادکامی در بسیاری از جوامع ارزش برجسته ای دارد(دینر، ۲۰۰۰؛ به نقل از حسنین، وزید و حسن ؛ ۲۰۱۴).  نظریه پردازان در تحلیل مفهوم شادمانی به دو مولفه شناختی و عاطفی اشاره نموده اند. مولفه شناختی بر رضایت فرد از زندگی ( ارزیابی فرد مبتنی بر استانداردهای ذهنی اش ) و مولفه ی عاطفی بر توازن لذت ( تعادل بین هیجانات مثبت و منفی) اشاره دارند (بردبار و همکارن، ۱۳۹۴). شادکامی نوعی داوری است که از بیرون به فرد تحمیل نمی شود،  بلکه حالتی درونی است که از هیجان های مثبت تاثیر می پذیرد (فتاحی، نشاط دوست، ربیعی و شریفی، ۱۳۹۰).  بر این اساس شادکامی بر نگرش و ادراک های شخصی مبتنی است و بر حالتی دلالت می کند که مطبوع و دلپذیر است و از تجربه هیجان های مثبت و خشنودی از زندگی سرچشمه می گیرد (فتاحی  و  همکاران،  ۱۳۹۰).  شادکامی موضوع اساسی زندگی انسان است، آنطور که سازمان بهداشت جهانی بر اینکه شادکامی یک جزء سلامتی است تاکید زیادی دارد. شادکامی به وسیله ی دسته ای پیچیده از عوامل ارادی و غیر ارادی مشخص می شود (ترابی، ۱۳۸۹). در گذشته غالب نظریه پردازان بر این باور بودند که شادمانی عکس غم است اما در سالهای اخیر بررسی های نظری و تجربی موید آن است که عواطف مثبت و منفی مستقل از یکدیگر می باشند. محققان در توجیه این استقلال به دو مولفه ی برانگیختگی و خوشایندی اشاره نموده اند. به این ترتیب بر اساس تعامل این دو بعد عواطف از یکدیگر متمایز می شوند. آنها معتقدند عاطفه مثبت بالا نشان دهنده ی همه تجارب خوشایند نمی باشد. بلکه تنها تجارب خوشایندی را شامل می شود که همراه با برانگیختگی بالاست و بعکس. شادمانی باطنی در فرهنگ دینی ما نیز مورد توجه بسیار بوده و “سرور” نام گرفته است؛ صفتی پنهان و قلبی که برای دستیابی به خیر است و همراه با لذت درونی انسان خواهد بود. از این رو مفهوم “سر” یا “ویژگی ناپیدا” در آن وجود دارد و صاحب نظران آن را شادی خالص قلبی دانسته اند (بردبار و همکاران، ۱۳۹۴). از مهم ترین عوامل موثر بر این نوع شادمانی که در قرآن کریم به آن اشاره شده ایمان به خدا و یاد خدا بودن در زندگی است. آیه های بسیاری در این زمینه بیان شده که برخی از آنها عبارتند از “فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روضه یحبرون”(روم:۱۵): اما کسانی که ایمان آورده و به عمل های شایسته پرداخته اند در آن روز مسرور و محترم به باغ بهشت منزل گیرند. ” ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف علیهم و لاهم یحزنون” ( احقاف:۱۳) : آنها که گفتند آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و ثابت ماندند بر آنها هیچ ترس و حزن و اندوهی نخواهد بود. ” قلنااهبطوا منها جمیعا یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون” ( بقره: ۳۸) گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آن گاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید پس هرکس پیروی او کند هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهد شد.”الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم الا بذکر الله تطمئن القلوب”(رعد:۲۸) همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام می یابد آگاه باشید که تنها یاد خدا آرام بخش دل هاست. همچنین در کتاب غررالحکم و درر الکلم حضرت علی (ع) می فرمایند: “سرور المؤمن بطاعة ربه و حزنه علی ذنبه” شادی مومن به طاعت پروردگارش و حزنش بر گناه و عصیان است (اشرفی و همکاران، ۱۳۹۱).

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
733
مشاهده

کد فایل:21815
انتشار در:۱۳۹۷/۶/۱۸
حجم فایل ها:329

اشتراک گذاری:

 قیمت:

29,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه روان شناسی مثبت گراروان شناسی مثبت گرا امیدواری تاب اوری شادکامی تجارب معنوی

 • مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل هاي ارزيابي عملكرد وکارایی (فصل دوم)

  مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل هاي ارزيابي عملكرد وکارایی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری تحقیق پیشینه تحقیق مفاهیم و ابعاد عملکرد، مدل هاي ارزيابي عملكرد وکارایی (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • بررسی ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد

  بررسی ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد برچسب ها: پایان نامه بررسی ارزیابی توسعه گردشگری با استفاده از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامدمبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست

  پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست دانلود پاورپوینت مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مراقبت های پرستاری از بیماری های پوست،در حجم 32…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله(فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه نظري,چارچوب نظري تعریف خودآگاهی,دانلود مباني نظري مهارت حل مساله,عوامل مؤثر در رشد خودآگاهي,فصل دوم پايان نامه ارشد خودآگاهی pdf,مباني نظري انواع روشهای حل مسئله,مبانی نظری و پیشینه پژوهش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله,مقاله خودآگاهی دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم و نظریه های مذهب

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم و نظریه های مذهب دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم و نظریه های مذهب دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل جهت گیری مذهبی مفهوم و نظریه های مذهب ریشه…

 • پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم)

  پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) برچسب ها: پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن(علوم هفتم) دسته بندي : زیست شناسی جزئیات و…

 • پاورپوینت تاریخچه بسکتبال

  پاورپوینت تاریخچه بسکتبال دانلود پاورپوینت تاریخچه بسکتبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل جیمز نای اسمیت یک پزشک کانادایی بود که به آمریکا مهاجرت کرد و تابعیت آن کشور را گرفت . در سال 1891 یعنی…

 • تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

  ادبیات نظری مدیریت مشارکتی,پایان نامه مدیریت مشارکتی,پروژه و پایان نامه اعتماد با توجه به رهبری خدمتگذار,تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار,تعریف مدیریت مشارک,مبانی نظری رهبری خدمتگذار,مدیریت مشارکتی,مقاله دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی رابطه…

 • طرح توجیهی تولید اجاق گاز

  خريد طرح توجيهي توليد اجاق گاز فردار,خرید طرح توجیهی اجاق گاز فردار,دانلود طرح توجیهی تولید اجاق گاز,طرح کسب و کار تعمیرات اجاق گاز,طرح های توجیهی صنایع فلزی,کارافرینی تولید اجاق گاز و گاز فردار,کارافرینی فرآیند تولید اجاق گاز دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری گزارشگری و صورتهای مالی

  پیشینه و مبانی نظری گزارشگری و صورتهای مالی دانلود پیشینه و مبانی نظری گزارشگری و صورتهای مالی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مقدمه 16 بخش اول : مبانی نظری گزارشگری مالی و صورتهای…

 • ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعاریف و مفاهیم تعامل والدین و فرزند (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش ارتباط مؤثر والدین با فرزندان در محیط خانواده,پيشينه تحقيق ارتباط خوب والدین با فرزندان,دانلود ادبیات نظری و سوابق تحقیق تعامل والدین و فرزند (فصل دوم),فصل دوم پايان نامه ارشد ارتباط متقابل ف,مباني نظري ارتقاء تعامل والدین و فرزندان…

 • فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده

  فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده برچسب ها: دانلود پاورپوینت تخریب پیشروندهتخریب پیشروندهآشنایی با خرابی پیش روندهخرابی پیش رونده در سازهآتش سوزی و تخریب ساختمان پلاسکوپاورپوینت تخریب پیشروندهساختمان پلاسکوپاورپوینت خرابی پیش رونده رفتن به سایت اصلی فایل پاورپوینت تخریب پیشرونده دسته بندي…

 • پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت

  پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت دانلود پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت دسته بندي : اموزش کامپیوتر جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آموزش مقدماتی پاورپوینت،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش. در این فایل آموزش مقدماتی پاورپوینت بصورت کامل آورده شده…

 • پاورپوینت دبی سنج توربینی flowmeter

  پاورپوینت دبی سنج توربینی flowmeter دانلود پاورپوینت دبی سنج توربینی flowmeter دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود پاورپوینت با موضوع دبی سنج توربینی flowmeter، در قالب ppt و در 27 اسلاید، قابل ویرایش.    …

 • پیشینه و مبانی نظری سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني

  پیشینه و مبانی نظری سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دانلود پیشینه و مبانی نظری سيستم‌هاي اطلاعات مديريت در مديريت منابع انساني دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - تعريف…

 • پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی

  پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دانلود پیشینه و مبانی نظری ذهن آگاهی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل ذهن آگاهی در سراسر تاریخ ، بشر تلاش می کرد تا دلایل عذاب کشیدن و…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نظريه هاي جامعه شناسي(2)

  دانلود پاورپوینت با موضوع نظريه هاي جامعه شناسي(2) برچسب ها: جدول نظریه های جامعه شناسیکتاب نظریه های جامعه شناسیخلاصه نظریه های جامعه شناسیجزوه نظریه های جامعه شناسیانواع مکاتب جامعه شناسینظریه های جامعه شناسی pdfنظریه های جامعه شناسی pptدانلود جزوه نظریه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پژوهش های انجام شده در,پیشینه پژوهش اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,پیشینه تحقیق اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,فصل دوم پایان نامه اوقات فراغت جوانان و دانشجویان,مبانی نظری اوقات فراغت جوانان و دانشجویان دانلود فایل اصلی…

 • دانلود پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S)

  احساس تنهايي اجتماعي,احساس تنهایی عاطفي,پرسشنامه,پرسشنامه SELSA,پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي,دانلود پرسشنامه استاندارد احساس تنهایی عاطفی,دانلود پرسشنامه تنهایی عاطفي بزرگسالان,مقياس احساس تنهايي دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه احساس تنهايي اجتماعي و عاطفي بزرگسالان (SELSA-S) از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه احساس تنهايي…

 • بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری

  بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهری برچسب ها: مدیریت واحد شهری مدیریت یکپارچه برنامه ریزی شهری اداره شهرپایان نامه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهریپروژه بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد شهریتحقیق بررسی و ارایه الگوی مدیریت واحد…

 • پروژه: مقایسه و بررسی الگوریتم زمانبندی وظایف در محاسبات ابری

  پروژه: مقایسه و بررسی الگوریتم زمانبندی وظایف در محاسبات ابری برچسب ها: مقایسه و بررسی الگوریتم زمانبندی وظایف در محاسبات ابری09358978227 نگار زمانیالگوریتم زمانبندیمحاسبات ابریمقایسه و بررسی الگوریتم زمانبندیدانلود پروژه مقایسه و بررسی الگوریتم زمانبندی وظایف در محاسبات ابریدانلود پایان…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم مدیریت استعداد(فصل دوم)

  ppt,پيشينه پژوهش مدیریت استعداد,پيشينه تحقيق مدل مفهومی مدیریت استعداد,تعريف و مفهوم مديريت استعداد,دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش و ريسک و بازده,فصل دوم پايان نامه ارشد کتاب مدیریت استعداد,مباني نظري تاثیر فرایندهای مدیریت استعداد دانلود فایل…

 • پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی

  پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی دانلود پیشینه و مبانی نظری سبک رهبری و رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سبک رهبری ورضایت شغلی فصل…

 • بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی

  بررسی رابطه استراتژی رقابتی، ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذایی برچسب ها: : ساختار استراتژی رقابتی عملکرد سازمانی تئوری مبتنی بر منابعپایان نامه بررسی رابطه استراتژی رقابتی ساختار سازمانی و عملکرد شرکت های صنعت مواد غذاییپروژه بررسی…

 • پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری

  پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دانلود پیشینه و مبانی نظری وفاداری مشتری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل وفاداری مشتری فهرست : مفهوم وفاداری 2 - 8 - 1 - 1 رویکرد رفتاری…

 • پاورپوینت بازارهای سنتی و جدید

  پاورپوینت بازارهای سنتی و جدید برچسب ها: دانلود پاورپوینت بازارهای سنتی و جدیدبازارهای سنتی و جدیدبازار سنتیمجتمع تجاری زیست خاور مجتمع تجاری الماس شرقبازار شیرازبازار زنجانپاورپوینت بازارهای سنتی و جدیدپاورپوینت بازار آسیب شناسی بازارها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بازارهای…

 • پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش

  پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش دانلود پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت درباره قلب و خصوصیاتش،در حجم 7 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: قلب یا دل یک اندام…

 • بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس

  بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس برچسب ها: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورسبررسی هدف افشای اطلاعات مالیپروژه…

 • مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی

  مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی دانلود مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل مجموعه قالب پاورپوینت علوم تربیتی  قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان نامه، پروپوزال، سمینار و ……

 • پاورپوینت مكانيزم SSH و اتم

  پاورپوینت مكانيزم SSH و اتم برچسب ها: پاورپوینت مكانيزم SSH و اتمتغييرات خواص بعد از كرنش سختيتغييرات خواص حين آنيل كرننيروي محركه رشد دانه نيروي محركه تبلور مجدد recoveryمراحل آنيل كردن بعد از تغيير شكل پلاستيكتغييرات خواص بعد از كرنش…

 • بررسی اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و «کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی» بر نشخوار فکری، تنظیم هیجانی

  اعتیاد و ذهن آگاهی,پایان نامه تنظیم هیجان,پایان نامه مدل ماتریکس,پایان نامه نشخوارفکری,تاریخچۀ ذهن آگاهی,درمان قبول و تعهد (ACT),درمان کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی,مبانی نظری ذهن آگاهی,نشخوار فکری و استرس دانلود فایل اصلی بررسی اثربخشی درمان تلفیقی مدل ماتریکس و…

 • دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگ سراي موسيقي

  برنامه فیزیکیی طراحی فرهنگ سراي موسيقي,پایان نامه معماري فرهنگ سراي موسيقي,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگ سراي موسيقي,رساله معماري فرهنگ سراي موسيقي,ظوابط و استانداردهای طراحی فرهنگ سراي موسيقي,مطالعات معماري طراحی فرهنگ سراي موسيقي دانلود فایل اصلی دانلود مطالعات و…

 • پاورپوینت استراتژیهای مطلوب

  پاورپوینت استراتژیهای مطلوب دانلود پاورپوینت استراتژیهای مطلوب دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت استراتژیهای مطلوب ، در حجم 115 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: تعریف استراتژی :راهی است که رسیدن به هدف را…

 • پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن

  پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرن برچسب ها: دانلود پاورپوینت مقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرنمقایسه شهرسازی مدرن وپست مدرنپاورپوینت شهرسازی مدرنپاورپوینت شهرسازی مدرن وپست مدرنپاورپوینت پست مدرنویژگیهای شهرسازی مدرنیستیپاورپوینت ویژگیهای شهرسازی مدرنیستیپاورپوینت پست مدرنیسم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مقایسه…

 • دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران

  پروژه جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,تحقیق جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,حقوق شهروندی,دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از منظر مدیریت شهری در ایران,مدیریت شهری دانلود فایل اصلی دانلود مقاله جایگاه حقوق شهروندی از…