دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته پزشکي بررسي شبكه بهداشت و درمان ابهر

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته پزشکي بررسي شبكه بهداشت و درمان ابهر

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکارورزي شبكه بهداشت و درمان ابهردانلود گزارش کارآموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرشبكه بهداشت و درمان ابهرشبكه بهداشت درمان ابهر

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته پزشکي بررسي شبكه بهداشت و درمان ابهر

دسته بندي : مدیریت

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهر شامل(102 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرست مطالبعنوان                                       صفحهچكيده                                       فصل اول : معرفي و تاريخچه                       1بهداري سابق                                    2خانه بهداشت                                    3مراكز بهداشتي درماني                            4سازمان انتقال خون                             6عملكرد واحد مبارزه با بيماريها                   10عملكرد واحد تغذيه و مدارس                     14فصل دوم : فعاليتها                            16اهداف شبكه بهداشت ابهر                          19نگاهي بر بيمارستان امدادي ابهر                    32استراتژي هاي شبكه بهداشت ابهر                       38اهم فعاليتهاي انجام شده بهداشت حرفه اي             43عملكرد واحد بهداشت دهان و دندان                   44عملكرد واحد اسناد پزشكي                       45عملكرد نظارت بر درمان                         47فصل سوم : شرح تفصيلي آموخته ها                   52اهداف بهداشت محيط در نظام شبكه                     52مراكز تهيه و توزيع و نگهداري و فروش مواد…       53بهداشت مواد غذايي                              55شرح وظايف كاردان بهداشت محيط در مراكز بهداشتي درماني 61بحث و نتيجه گيري                                62گزارشي از تشكيل شبكه بهداشت و حقوق باروري         75آشنايي يا واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت ابهر          79اهداف برنامه هاي بهداشت خانواده                   81آموزش بهداشت روان در شبكه بهداشت ابهر               86منابع و ماخذ                                  96                                                                             چكيدهامروزه آموزش و بهسازي منابع انساني به عنوان يكي از استراتژي‌هاي اصلي دستيابي به سرمايه انساني و سازگاري مثبت با شرايط متغير قلمداد مي‌شود و از اينرو جايگاه و اهميت راهبردي آن در بقاء و توسعه سازماني نمايان شده است. بديهي است اين فعاليت نيز مانند هر فعاليت سازماني ديگر مستلزم برنامه‌ريزي صحيح و اصولي مي‌باشد. نيازسنجي جزء جدايي‌ناپذير برنامه‌ريزي آموزشي و نظام بهسازي منابع انساني محسوب مي‌شود. طي فرآيند نيازسنجي، نيازها مشخص شده و برحسب اولويت براي ارضاء و تحقق آنها اقدام مي‌شود. نيازها براي انتخاب اقدامات درست، قبل از انجام هر اقدامي مشخص مي‌شوند. طراحي و اجراي پروژه‌هاي نيازسنجي آموزشي در هر سطحي مستلزم پيروي از يك طرح و الگوي عمل مشخصي است. انتخاب يا طراحي و تدوين الگوهاي نيازسنجي مي‌تواند باعث تسهيل و افزايش دقت و اعتبار فرآيند نيازسنجي شود. يك الگوي مناسب بايد هدف، قلمرو (حوزه)، روش‌هاي اجرايي، ياران ساير ابعاد لازم در جهت انجام يك پروژه نيازسنجي آموزشي را مشخص و معين نمايد.هدف پژوهش حاضر، بررسي الگوهاي نيازسنجي موجود و مقايسه آنها از نظر شرايط اجرا، زمان، مكان و كاربردها و همچنين تعيين مناسب‌ترين الگوها براي نيازسنجي در سيستم بهداشت و درمان استان اصفهان مي‌باشد. و نيز بدين منظور پس از بررسي اسناد و مدارك موجود و جستجوي گسترده در منابع فارسي و انگليسي، الگوها و تكنيك‌هايي كه به صورت پراكنده دراين منابع معرفي شده‌اند را پژوهشگر با استفاده از بينشي سيستماتيك، كليه اين الگوها و تكنيك‌هاي موجود را در يك چارچوب كلي در پنج طبقه قرار داده و ضمن معرفي الگوهاي هر طبقه، مزايا و معايب هر يك را مورد نقد و بررسي قرار گرفت. براي سنجش ميزان تناسب و كاربرد الگوها و مدل‌هاي مختلف از طريق مطالعه توصيفي پيمايشي با استفاده از ابزارهاي نظير پرسشنامه و مصاحبه سازمان نيافته،‌نظرات مديران و معاونان و كارشناسان ستادي و بهداشتي (19) شبكه بهداشتي و درماني در سطح استان اصفهان (80 نفر)، تحت بررسي قرار گرفت و نتايج تحقيق در دو بخش عبارتند از:- براي نيازسنجي نيازهاي بهداشتي جمعيت تحت پوشش: الگوهايي مناسب هستند كه داراي ويژگي‌هاي زير باشند:1- مفهوم نياز به عنوان فاصله بين وضع موجود و مطلوب و نيز به عنوان برداشت تركيبي. 2- منابع تعيين نياز، جامعه، اهداف و ارزش‌هايشان.3- ابزارهايي نظير مشاهده مستقيم و پرسشنامه و … .4- شناسايي نيازها در سطح شهرستان.5- ملاك تعيين الگو، ميزان مشاركت جمعيت.6- مناسب‌ترين شرايط زماني نيازسنجي در چند مرحله.7- مناسب‌ترين شرايط مكاني تجمع نمايندگان مردم در يك مكان خاص.8- مناسب‌ترين شرايط اجرايي، تجمع نمايندگان در يك مكان خاص، تكنيك دلفي.9- كاربردي‌ترين الگوها، الگوهاي تركيبي و الگوهاي هدف – محوربنابراين نيازسنجي آموزشي اولين و اساسي‌ترين گام در برنامه‌ريزي آموزشي سيستم بهداشت و درمان و آموزش پزشكي است و تعيين نيازها براساس الگوها و تكنيك‌هاي دقيق، مي‌تواند اثربخشي و كارايي برنامه‌ريزي اين سيستم را افزايش دهد.فصل اول : معرفي و تاريخچهتاريخچه اولين درمانگاه در ابهرهمزمان با تصويب رژيم وقت در سال 1326 در مورد ساخته شدن درمانگاه در اقصي نقاط ايران ، شهرستان ابهر نيز جزء اين مناطق بود که مرحوم ولي محمد سلطاني يک قطعه زمين محصور به متراژ6434جهت اين امر اهدا نمودند . در اواسط سال 1326 نقشه پياده و شروع به ساختن ساختمان نمودند که در نهايت در اوايل سال 1328 ساختمان اتمام و به بهره برداري رسيد و در همان زمان دارو و پزشک به درمانگاه اعزام گرديد .اولين پزشک اين مرکز آقاي دکتر محمد صعودي اهل تهران بودند که پس از مدتي جاي خود را به آقاي دکتر کرچمر پزشک آلماني دادند که همراه با مترجم خود خانم سليماني به مدت دو سال به درمان بيماران پرداختند بعد از آن آقاي دکتر رونق اهل يزد ، پزشک متخصص ايتاليايي ، آقاي دکتر بيان کيني که تسلط کاملي به زبان فارسي داشتند و علاوه بر طبابت به نقاشي ،مجسمه سازي و شاعري نيز مي پرداختند شروع به درمان بيماران نمودند .پس از آن دکتر چش جراح و متخصص و رئيس سابق بيمارستان ثريا ( بيمارستان دستغيب فعلي ) شروع به طبابت نمودند و پس از آن جاي خود را به آقاي دکتر ديزجي اهل تهران ، دکتر اوديشو با مذهب آشوري اهل اروميه و دکتر خندان و پس از آن تا تعطيلي درمانگاه در سال 1357 آقاي دکتر هاني اهل اصفهان به امر طبابت و درمان مراجعين مي پرداختند.واحدهاي اين درمانگاه پزشک داروخانه ، تزريقات و پانسمان ، عملهاي کوچک و عملهاي بزرگ بوده است . اولين کساني که در اين درمانگاه مشغول فعاليت بودند آقايان پرويز ابراهيمي ، اکبر ابراهيمي ، محمد ابراهيم حسن شاهي و عطا اسکندري و عده اي نيز نيروي غيربومي بودند .درمانگاه تخصصي ( بهداري سابق ):در سال 1335 يک منزل مسکوني به متراژ 900 متر خريداري گرديد و تا چندين سال در اين محل به انجام فعاليت هايي چون واکسيناسيون ، سمپاشي منازل و کارهاي بهداشتي پرداختند پس از آن ساختمان ويران گرديد و يک ساختمان جديد به متراژ 600 متر ساخته شد .پس از تعطيل شدن درمانگاه شاهنشاهي در سال 1357 مرکز درماني به اين محل انتقال يافت و پس از آن به درمانگاه موقوفه حاج مراد خان حسن شاهي منتقل شده است . در حال حاضر خدمات تخصصي ( داخلي – چشم پزشکي  – گوش و حلق و بيني –زنان و زايمان – دندانپزشکي و آزمايشات ) – مشاوره تغذيه و خدمات بهداشتي با وجود يک پايگاه بهداشتي به مردم ارائه مي گردد .تاريخچهدر کشور ما عرضه خدمات بهداشتي و درماني توسط بخش دولتي ، خصوصي و مؤسسه هاي خيريه زير نظر (( وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي )) با تکيه بر قانون بيمه همگاني انجام ميشود . برنامه ريزي براي توسعه و تامين نيروي انساني متخصص در امور پزشکي و ارتقاي کمي و کيفي آن وانجام امور پژوهشي و تحقيقاتي با عنايت به نيازهاي بهداشتي و درماني جامعه به منظور کمک به حل مشکلات بهداشتي و درماني از جمله وظايف دانشگاههاي علوم پزشکي و ديگر سازمانهاي مسئول در اين وزارتخانه است .خانه بهداشتاولين محل مراجعه روستاييان نيازمند به امور بهداشتي پزشکي خانه بهداشت است که در آنجا کمک بهورزان زن ومرد – با تحصيلات دوره ابتداي يا راهنماي و طي 2 سال دوره آموزش مستقر هستند . بهورزان خدمات بهداشتي – درماني اوليه راکه شامل آموزش بهداشت ، ايمن سازي بر عليه 6 بيماري مهم و خطرناک ودوران کودکي (ديفتري – کزاز- سياسرفه- فلج اطفال- سرخک وسل) آموزش تامين آب آشاميدني سالم و بهسازي محيط ، راهنمايي در مورد بهبود وضع غذا و تغذيه صحيح ، اصول بهداشت مواد غذايي ، توصيه مراقبتهاي بهداشتي مادر و کودک ، آموزش درباره فاصله گذاري بين حاملگي ها ، پيشگيري و کنترل بيماريهاي بومي و شايع ، درمان بيماريهاي معمولي ، سوانح و حوادث ، تهيه و تدارک داروهاي اساسي براي خانواده هاي روستايي در خانه بهداشت اغلب چهره به چهره و با حوصله و توضيحات کافي انجام مي شود . هر خانه بهداشت يک روستاي اصلي وچند روستاي اطراف ( روستاهاي اقماري ) رازير پوشش قرار مي دهد و چند خانه بهداشت زير نطر يک مرکز بهداشتي – درماني روستايي است .مراکز بهداشتي – درماني روستايياين مراکز به طور معمول در روستاهاي پرجمعيت مستقر هستند درآنها پزشک عمومي و مجموعه اي از کاردانهاي امور مختلف پزشکي ، خدمات بهداشتي – درماني و خدمات پيراپزشکي راارائه مي کنند . اين مراکز در روستاها اولين محل ارجاع بيماران از خانه هاي بهداشت هستند و همچنين نظارت بر کار بهورزان مستقر در خانه هاي بهداشت و انجام خدمات سياري در روستاهاي زير پوشش رانيز برعهده دارند.مراکز بهداشتي – درماني شهرياين گونه مراکز مجموعه وظايف خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي- درماني روستايي را به مردم شهرها ارائه مي کنند . در روستاها سطح اول شبکه ، خانه بهداشت و سطح دوم شبکه مراکز بهداشي – درماني روستايي است که در شهرها مراکز بهداشت ي- درماني شهري همانند مجموع سطح اول و دوم شبکه در روستاها عمل مي کنند .مرکز بهداشت و بيمارستانهاي عمومي وتخصصيمرکز بهداشت محل نظارت ، آموزش ، ارزشيابي و تدارک کليه خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي – درماني روستايي و شهري است ضمنا پاره ا ي فعاليتهاي تخصص – اپيدميولوژيک راهم انجام مي دهد .بيمارستانها به طور معمول محل ارائه خدمات پزشکان متخصص و کارشناسان خدمات پيراپزشکي و در واقع محل ارجاع بيماران از مراکز بهداشتي – درماني روستايي و شهري براي معاينات تخصصي و بستري شدن و معالجه بيماران بستري شده مي باشند .طرحهاي گسترش شبکه هاي بهداشتي – درماني   با توجه به سه عامل مهم دسترسي مردم به خدمات ، کم خرج بودن و مساله نيروي انساني پزشکي و نيز با توجه به مختصات فرهنگي ، جغرافيايي و اقتصادي هر شهرستان طراحي گرديده اند .امور درمان وداروخدمات درماني سرپايي ،مراکز فوريت پزشکي ، خدمات درماني باليني و تهيه و تدارک داروهاي مورد نياز جامعه از موارد مهم امور درمان و دارو مي باشد که معمولا خدمات درماني سرپايي به دو صورت مراجعه مستقيم به مراکز درماني و فوريت پزشکي بيمارستانها و يا استفاده از خدمات مراکز و پايگاههاي فوريت ها ي پزشکي در منازل صورت مي پذيرد ؛ خدمات درماني باليني بامراجعه بيماران به بيمارستانها و بستري شدن دراين مراکز انجام مي شود ارائه خدمات درماني باليني  در بيمارستانها ي عمومي ، تخصصي و فوق تخصصي انجام مي شودکه بطور عمده محل استقرار بيمارستانها در مراکز شهري است و معمولا بيمارستانهاي عمومي در مراکز شهري کم جمعيت مستقر است .بيمارستانهاي عمومي داراي 4 بخش جراحي عمومي ، داخلي ، اطفال و زنان وزايمان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي داراي بخشهاي مختلف درماني است .گرچه بيشتر به دليل برخورداري ازامکانات وسيع تجهيزات کافي و کارکنان متخصص ارائه خدمات درماني بيشتر در بيمارستانهاي دولتي صورت مي پذيردولي از ارائه خدمات بخش خصوصي و خيريه در شهرهاي پرجمعيت وبويژه بخش خيريه که در طي چند سال اخير توسعه کمي وکيفي نسبتا مطلوبي يافته است . نمي توان غافل بود . سياستهاي کلي کشور برپايه ايجاد انگيزه در بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري در امر درمان است ولي به دليل گران بودن هزينه هاي درمان و در نتيجه عدم رغبت و تمايل بخش خصوصي در اين زمينه توفيق چنداني حاصل نشده است . به منظور اجرا ي طرح نوين اداره بيمارستانهاي دولتي با اتکاء به درآمدهاي آن و ارائه خدمات درماني به مردم در حال حاضر بيشترين خدمات ، در مجموعه هاي دولتي انجام ميشود به طوري که در مراکز دانشگاهي استان خراسان بويژه مشهد و بخصوص بيمارستانهاي قائم (عج)و امام رضا (ع) که داراي مراکز آموزشي – درماني باشند اغلب مراجعه کنندگان براي اعمال جراحي تخصصي و فوق تخصصي به اين مراکز مراجعه ميکنند که به دليل حضور پزشکان ماهر و همچنين تجهيزات پيشرفته عملکردي فراتر از استاني دارند و در برخي موارد پذيراي بيماران خارج از کشور نيز مي باشند .تاسيس بهداري کاشمردر سال 1306 خورشيدي بهداري شهرستان ابهر تاسيس گرديد که در محل اجاره اي شروع بکار نمود و ارتباطي با درمانگاه اعلائي نداشت درمانگاهاعلائي نيز سالياني چند به امور درماني بيماران سرپائي مشغول بود تا آنکه رفته رفته مراجعين آن زياد شده و گردانيدن دستگاه هزينه هاي بيشتر و کادر فني تکميل تري را ضروري ساخت.لاجرم در حدود سال 1326 خورشيدي آقاي مهندس مهدي شوکتي فرزند برومند بانو عصمت السلطنه درمانگاه مزبور را با موقوفات و کليه لوازم و موجودي به وزارت بهداري واگذار نمود تا بهتر و صحيح تر اداره شود ، ضمناً گسترش يافته هماهنگ ترقيات زمان گردد ، در همان سال وزارت بهداري ده تختخواب در آن دائر و با کادر قني لازم شروع بکار نمود.بدين ترتيب بيمارستان امدادي به وجود آمد. بهداري ابهر نيز از محل اجاره اي خود به بيمارستان اعلائي انتقال مکان يافت و اين دو مؤسسه در يکديگر ادغام شدند و تا با هزينه وزارت بهداري و عوائد موقوفات تواماً بخدمت مردم ادامه مي دهد در سال 1331 خورشيدي آقاي مهندس مهدي شوکتي اعتباري از دربار شاهنشاهي وصول و با آن يکدستگاه موتور بنام هلفورد بقدرت 62 اسب خريداري و يک حلقه چاه عميق حفر و موتور مزبور را در آن نصب و سپس موتور چاه عميق را وقف بيمارستان عصمتيه نمود تا از محل درآمد فروش آب کمکي ديگر به مخارج بيمارستان شود.درآمد ساليانه املاک موقوفه و در آمد چاه عميق بيمارستان عصمتيه در هر سال جمعاً حدود 20 هزار تومان مي باشد.از موقعيکه بيمارستان عصمتيه بوزارت بهداري واگذار گرديد دگرگوني بسيار در سيستم امور درماني بيماران بوجود آمد کادر فني لازم تدريجاً استخدام و شروع بکار کردند رفته رفته پيشرفت نمود تا اينکه امروز بحد کمال خود رسيده و موثر ترين خدمات را در راه امور درمان و بهداشت سکنه شهرستان کاشمر بنحو شايسته و مطلوب انجام مي دهد.بهداري شهرستان ابهر و بيمارستان امدادي مشترکاً در راه تامين سلامت و بهداشت مردم اين ناحيه ارزنده ترين گامها را بر ميداشتند بهداري شهرستان ابهر با واحدهاي تابعه خود داراي هفت نفر پزشک ديپلمه يکنفر متخصص آزمايشگاه و يکنفر مدديار اجتماعي مخصوص امور بهداشت و تنظيم خانوار و حدود پنجاه نفر کارمند بود.استرات‍ژي هاي شبكه بهداشت ابهراستراتژي 1 :1- اجراي برنامه آموزشي براي پرسنل خدمات    شهرداري به تعداد 82 نفر2- اجراي برنامه آموزشي براي پرسنل شبکه بهداشت و درمان به تعداد 44 نفر3- اجراي برنامه آموزشي براي بهورزان فارغ التحصيل4- اجراي برنامه آموزشي پزشکان و جانشينان مراکز شهري و روستائي و ستاد شبکه به تعداد 65نفر5- تشکيل جلسه مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و فعاليت مبارزه با AIDS براي پزشکان متخصص عفوني6- تشکيل جلسه آموزشي براي جمعي از روحانيوناستراتژي 21- تشکيل جلسه براي شناساندن فعاليتهاي مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري  و فعاليت هاي AIDS براي جمعي از متخصصين عفوني2- تشکيل جلسه براي شناسائي مرکز مشاوره بيماريهاي رفتاري و فعاليتهاي  AIDS     براي کادر  درماني بيمارستان امداديالتور : استراتژي 1 و 21- تشکيل جلسه آموزشي با حضور پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي2- تشکيل جلسه کميته التور با حضور روساي بيمارستانها و کارشناسان عضو کميته التور3- تشکيل جلسه کارگروه بهداشت و سلامت شهرستان و مطرح کردن آن  با  حضور اعضاي کارگروه در فرمانداري4- تشکيل جلسه آموزشي براي رابطين ادارات ( کشاورزي – فرمانداري و … )5- تشکيل جلسات آموزشي با حضور مسئولين ادارات آموزش و پرورش آمل و لاريجان توسط واحد بهداشت مدارس با همکاري  واحد بيماريهاي واگير6-  تشکيل جلسات التور توسط مراکز بهداشتي درماني شهري و روستائي براي پرسنل فني تحت پوشش7- تشکيل جلسه آموزشي التور توسط بيمارستان امدادي براي تعدادي پرسنل تحت پوشش بيمارستان استراتژي 2 :1- تشکيل جلسات  هماهنگي با  روساي  بيمارستانها   و اعضاي کميته  التور شهرستان2-تهيه امکانات براي تهيه محيط التور ( کاري بلر )3-توزيع محيط هاي التور د رحد نياز  در سطح مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي و خانه هاي بهداشت4-هماهنگي بيمارستان امدادي در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان5- هماهنگي درمانگاه اعلائي در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان6- هماهنگي بيمارستان 17 شهريور  در جهت تهيه نمونه التور از موارد مشکوک به التور به آن بيمارستان7-توزيع دستورالعمل پمفلت هاي آموزشي در سطح مراکز بهداشتي درماني شهري و رستائي و خانه هاي بهداشت8- انجام آزمايشات فوري و سريع از نمونه التور تهيه شده توسط هلال احمر9- ثبت دقيق مشخصات بيماران ابتلا به اسهال در بيمارستانها و مرکز بهداشتي درماني شهري و روستائي و خانه بهداشت10- پيگيري موارد اسهال توسط پرسنل و کارشناسان مسئول مرکز و بهورزان خانه هاي بهداشتعنوان برنامه کاهش موارد حيوان گزيدگياستراتژي 1 :1-تشکيل جلسه کميته بيماريهاي مشترک انسان و حيوان2-تشکيل جلسه آموزشي براي پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائي3-تشکيل جلسه آموزشي براي مربيان بهداشت مدارس شهرستان4-تشکيل جلسه کميته اتلاف سگ هاي ولگرد و پيگيري هاي لازم در فرمانداري – بخشداري مرکزي با حضورکارشناسان ادارات شهر داري – نيروي انتظامي – محيط زيست  و …5-ارسال دستورالعمل کنترل جمعيت شگ هاي ولگرد به مراکز بهداشتي – درماني شهري و روستائيعنوان برنامه نظام گزارش دهي بيماريها :استراتژي 1و2:1-شکيل جلسه آموزشي براي پزشکان و کارشناسان و رابطين گزارش دهي بيمارستانها و مسئولين فيزيوتراپي ها و توانبخشي ها2-تشکيل جلسه آموزشي لپتوسپيروزيس براي پزشکان و کاردانها و کارشناسان بيماريها و بهداشت محيط مراکز شهري و روستائي3-تشکيل جلسات آموزشي نظام گزارش دهي بيماريها براي پرسنل فني و بهورزان توسط مسئولين مراکز بهداشتي – درماني شهري  و روستائي4- توزيع پمفلت هاي آموزشي ( بنر هاي آموزشي ) در سطح مرکز درماني شهري و روستائي به خانه هاي بهداشت و بخش هاي مختلف بيمارستانها و مراکز  فيزيوتراپي ها و توانبخشي ها

دسته بندی: مدیریت

تعداد مشاهده:
498
مشاهده

کد فایل:20564
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:1173

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکاراموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرکارورزي شبكه بهداشت و درمان ابهردانلود گزارش کارآموزي شبكه بهداشت و درمان ابهرشبكه بهداشت و درمان ابهرشبكه بهداشت درمان ابهر

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه پزوهشی تعاریف و مفاهیم رهبری تحول گرا (فصل دوم)

  pdf,پرسشنامه رهبری تحول گرا,دانلود مبانی نظری و پیشینه پزوهشی تعاریف و مفاهیم رهبری تحول گرا (فصل دوم),رهبری تحول آفرین چیست؟,رهبری تحول گرا,رهبری تحول گرا چیست,رهبری تحول گرا و نوآوری,رهبری تعامل گرا,مدیریت تحول گرا دانلود فایل اصلی دانلود مبانی نظری و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونيک (فصل دوم)

  پایان نامه عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران,پيشينه تحقيق بورس الکتر,دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم بورس الکترونيک (فصل دوم),مباني نظري فصل دوم پایان نامه بورس الکترونیک,مبانی نظری و پیشینه پژوهش بورس الکترونیک دانلود…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نمونه گروه درمانی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل مباني نظري روان درماني حمايتي گروهي روان درماني چيست ؟ روان…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم خانواده، الگوهای ارتباطی خانواده و الگوهای رفتار والدین دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل…

 • پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95

  پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 دانلود پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 دسته بندي : پرستاری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات : پاورپوینت برنامه های ایمنی بیمار سال 95 در 28 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل…

 • مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی و سبک رهبری (فصل دوم)

  دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),مبانی نظری,مبانی نظری هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),مبانی نظری و وپیشینه پژوهش هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم),هوش عاطفی وسبک رهبری (فصل دوم) دانلود فایل اصلی مبانی نظری…

 • طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری

  پروژه تولید آجر فشاری,پروژه کارآفرینی آجر,پروژه کارافرینی تولید آﺟﺮ,توجیه اقتصادی تولید آجر,ﻃﺮح ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع آﺟﺮ ﺑﺎ ﮐﻮره,طرح تولید آجر فشاری,طرح کارآفرینی آجر فشاری,فرآیند تولید آجر سفال دانلود فایل اصلی طرح توجیهی کارخانه تولید آجر فشاری از سایت دانلود فایل…

 • ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن

  ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن دانلود ادبیات نظری تحقیق قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبحث سوم :…

 • تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی

  تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی برچسب ها: مدیریت رسانه اخلاق سازمانی عفت اعتماد حریم خصوصیدانلود پایان نامه تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانیدانلود مقاله تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق سازمانی رفتن به سایت اصلی تأثیر مدیریت رسانه بر اخلاق…

 • تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی

  آسیبهای ورزشی,تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی دانلود فایل اصلی تحقیق بررسی عوامل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی شیراز در درس تربیت بدنی از سایت دانلود فایل تحقیق بررسی…

 • پاورپوینت زنبور عسل

  پاورپوینت زنبور عسل دانلود پاورپوینت زنبور عسل دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل زنبور ملکه نسبتا درشت تر و درازتر از کارگران و درازتر از زنبوران نر است، اما پهن‌تر از آنها نیست. از آنجا که شکم…

 • پیشینه و مبانی نظری سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  پیشینه و مبانی نظری سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دانلود پیشینه و مبانی نظری سواد والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق سواد…

 • رساله معماری طراحی مهدکودک

  پایان نامه با موضوع رساله معماری طراحی کتابخانه عمومی,پایان نامه رساله معماری طراحی مهدکودک,دانلود پایان نامه با موضوع رساله معماری رساله طراحی مرکز تربیت مربی,رساله معماری طراحی مهدکودک,طراحی پلان مهد کودک,طراحی داخلی مهد کودک,طراحی مهد,طراحی نمای بیرونی مهد کودک دانلود…

 • مطالعات و رساله معماري طراحي موزه مردم شناسی

  برنامه فیزیکی طراحي معماري موز,پایان نامه معماري طراحي موزه مردم شناسی,رساله معماري طراحي موزه مردم شناسی,طراحي معماري موزه مردم شناسی,ظوابط و استانداردهای طراحي معماري موزه نجوم و کی,مطالعات معماري طراحي موزه مردم شناسی,معماري موزه مردم شناسی دانلود فایل اصلی مطالعات…

 • پاورپوینت سیستم های اندازه گیری دقیق

  پاورپوینت سیستم های اندازه گیری دقیق برچسب ها: دانلود جزوه سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیونخرید کتاب سیستم های اندازه گیری دقیق حریر پوشکتاب سیستم های اندازه گیری دقیق و کالیبراسیوناندازه گیری دقیق به انگلیسیانواع سیستم های اندازه گیریکتاب…

 • پاورپوینت درس اول بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان)

  پاورپوینت درس اول بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان) برچسب ها: پاورپوینت درس اول بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس اول بشمار و رنگ کن(ریاضی اول دبستان) دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت…

 • ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام

  ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام دانلود ادبیات نظری تحقیق برده داری در فقه امامیه، بردگی از نظر اسلام دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل برده‌داری در فقه…

 • بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار برچسب ها: بررسي رابطه بين حجم معاملات سهام و تغيير قيمت سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارمقاله…

 • پیشینه ومبانی نظری مفهوم رضایت شغلی

  پیشینه ومبانی نظری مفهوم رضایت شغلی دانلود پیشینه ومبانی نظری مفهوم رضایت شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : مفهوم رضایت شغلی : 2 - 3 - دلایل اهمیت رضایت شغلی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع نسل X

  دانلود پاورپوینت با موضوع نسل X برچسب ها: نسل yنسل zطبقه بندی نسل ها در ایراننسل x y zنسل هزارهنسل ایکسخصوصیات نسل xنسل x و y و z رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع نسل X دسته بندي…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی بازیافت فیلتر روغن خودرو

  پروژه کارافرینی بازیافت فیلتر روغن,تولید و بازیافت فیلتر,دانلود طرح توجیهی بازیافت فیلتر روغن,طرح توجیهی بازیابی فیلتر روغن ماشین,طرح توجیهی بازیافت فیلتر,طرح تولید فیلتر روغن,طرح کارافرینی بازیافت فیلتر روغن خودرو,طرح کسب و کار بازیافت فیلتر دانلود فایل اصلی طرح توجیهی و…

 • پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي

  پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي دانلود پیشینه و مبانی نظری اصل افشاء ، عملکرد و انواع نسبت هاي مالي دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی…

 • چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی (فصل 2)

  چارچوب,چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش حافظه فعال و نارساخوانی,دانلود مباني نظري شیوع نارساخوانی,فصل دوم پايان نامه ارشد,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)نارساخوانی,مباني نظري یادگیری و حافظه,نظریه‌های حافظه فعال,ویژگی‌های اختلال نارساخوانی دانلود فایل اصلی چارچوب نظری و پیشینه تجربی…

 • پیشینه و مبانی نظری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

  پیشینه و مبانی نظری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دانلود پیشینه و مبانی نظری صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق صندوقهای سرمایه گذاری مشترک فصل دوم :…

 • دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

  آزمون تفکر خلاق تورنس,آزمون خلاقیت تورنس فرم ب,آزمون سنجش خلاقیت تورنس,اعتبار و روایی پرسشنامه خلاقیت تورنس,پرسشنامه خلاقیت تورنس فرم ب,پرسشنامه خلاقیت رندسیپ,پرسشنامه خلاقیت عابدی,تست خلاقیت تصویری تورنس دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس از سایت دانلود فایل دانلود…

 • پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع

  پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع دانلود پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت آشنایی با مهندسی صنایع و جایگاه آن در میان دانشها ، در حجم 27 اسلاید قابل ویرایش.…

 • پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری

  پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری دانلود پیشینه و مبانی نظری جوی سازمانی و مشارکت در تصمیم گیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق جوی…

 • مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب

  فاضلاب,مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب دانلود فایل اصلی مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب از سایت دانلود فایل تحقیق مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند…

 • پیشینه و مبانی نظری سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد

  پیشینه و مبانی نظری سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد دانلود پیشینه و مبانی نظری سرمایه گذاری ، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت وجوه نقد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک و شیمی در تمدن اسلامی

  پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک و شیمی در تمدن اسلامی برچسب ها: شکوفایی علوم در تمدن اسلامیاسلام شکوفا گر علمپیشرفت های علمی مسلمانان بعد از ظهور اسلامدوران طلایی اسلام رفتن به سایت اصلی پاورپوینت شکوفایی علم فیزیک و مکانیک…

 • پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم)

  پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم) برچسب ها: پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم) رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درمورد احتمال یا اندازه گیری شانس(فصل نهم ریاضی سال هفتم) دسته…

 • پیشینه و مبانی نظری مدیریت آموزش کارکنان

  پیشینه و مبانی نظری مدیریت آموزش کارکنان دانلود پیشینه و مبانی نظری مدیریت آموزش کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری وپیشینه تحقیق مدیریت آموزش کارکنان مقدمه آموزش كاركنان شبيه نگهداري ماشين‌آلات…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،درباره مدخلی بر مفهوم مدیریت

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مدیریت،درباره مدخلی بر مفهوم مدیریت برچسب ها: گزارش کاراموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتکاراموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتکارورزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتدانلود گزارش کارآموزي درباره مدخلي بر مفهوم مديريتدرباره مدخلي بر مفهوم مديريتمدخلي…

 • پاورپوینت اتصالات بادبندی در زلزله

  اتصالات,اجزا محدود,پاورپوینت اتصالات مهاربند,پروژه المان محدود,تاثیر اتصالات بادبندها در رفتار لرزه ایی سازه فولادی,تحلیل غیرخطی,دانلودپاورپوینت تاثیر اتصالات بادبندها در رفتار لرزه ایی سازه فولادی,رفتار اتصالات بادبندها در زلزله دانلود فایل اصلی پاورپوینت اتصالات بادبندی در زلزله از سایت دانلود فایل…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمات مدیريت آموزشی

  دانلود پاورپوینت با موضوع مقدمات مدیريت آموزشی برچسب ها: خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بنددانلود رایگان کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بندخلاصه کتاب مقدمات مدیریت آموزشی دکتر علاقه بنددانلود کتاب مقدمات مدیریت آموزشی علی علاقه بنددانلود رایگان کتاب مقدمات…