دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کارورزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران دانلود گزارش کارآموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شركت

رفتن به سایت اصلی

دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته برق،شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران

دسته بندي : برق و الکترونیک

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شامل(35 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.قسمتي از متن گزارش کاراموزي:فهرستمقدمه:انرژي الکتريکي در قياس با ساير انرژي ها:اجزاء سيستم انرزي الکتريکي:رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران:شبکه توزيع:انواع مختلف شبکه هاي توزيع:شيوه توزيع انرزي الکتريکيشبکه توزيع هوايي:لوازم و وسائل وتجهيزات شبکه هاي توزيع هوايي :سيم هاي هوايي و متعلقات آن:لوازم حفاظتي شبکه توزيع:متعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هواييلوازم حفاظتي شبکه توزيع:رکلوزر(Recloser):پست هاي توزيع:تجهيزات خط NHV :تجهيزات خط UV :خدمات:قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:ثبت شركتها:تداركات و پشتيباني:لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكيشركت و دسته بندي سوابق كار خارج از شركت :امور مالي شركت:مراحل تنظيم اسنادكنترل هزينه ها با تهيه ترازمراجع وعملكرد ماليدفتر خدمات بازرگاني:امورمربوط به ديسپاچينگ و عملكرد آن در شبكه :امور نظارت و كيفيت مهندسان شركت:موارد ونكات فني در شركت:مقدمه:امروزه برق بعنوان جزء لاينفک زندگي انسان محسوب ميشود .شبکه وسيع انرزي الکتريکي با انشعابات زياد مجتمع هاي بزرگ وکوچک صنعتي ومسکوني را تغذيه مينمايد.انرزي الکتريکي در قياس با ساير انرزي ها از محاسن ويزه اي برخوردار است شامل:1- محدوديتي از نظر مقدار در انتقال و توزيع آن وجود ندارد.2- انتقال آن براي فواصل زياد به آساني انجام پذير ميباشد.3- تلفات آن در طول خطوط انتقال و توزيع کم و داراي بازده زياد ميباشد.4- تبديل آن به ساير انرزي ها به آساني ممکن است.سيستم انرزي الکتريکي  در حالت کلي شامل 3 جزء زير ميباشد:1-  مركز توليد نيرو2-  خطوط انتقال نيرو3-  شبكه هاي توزيع نيروانرژي الکتريکي در نيروگاه در رنج 20 کيلو ولت توليد ميشود .از آنجا که نيروگاه هابه دلائل ايمني و اقتصادي وبا توجه به نوعشان ( آبي- بخاري- گازي- ديزلي ) در خارج شهر و در فاصله دور از مصرف کننده ميباشد براي رساندن انرزي توليد شده به مصرف کننده ها از خطوط انتقال نيرو استفاده مي شود. به دليل طويل بودن خطوط انتقال تلفات انرزي زياد ميباشد .براي کم کردن تلفات-  سطح ولتاز انرزي توليد شده در نيروگاه را از طريق ترانسفورماتورقدرت افزايش داده به رنج 400 کيلو ولت ميرسانند. اين ولتاز براي انتقال مناسب مي باشد.خطوط انتقال نيرو انرزي الکتريکي را از نيروگاه با ولتاز 400کيلو ولت به پست63/400 کيلو ولت منتقل مي کنند. در اين پست ولتاز 400 کيلو ولت توسط ترانسفورماتورقدرت به ولتاژ 63 کيلو ولت کاهش مي يابد. انرزي الکتريکي با ولتاز 63 کيلو ولت توسط خطوط انتقال نيرو به پستهاي 20/63 کيلو ولت منتقل مي شود. در اين پست نيز توسط ترانسفورماتورقدرت ولتاژ از 63 کيلو ولت به 20 کيلو ولت کاهش مي يابد.انرزي الکتريکي با ولتاز 20کيلو ولت به پست هاي توزيع منتقل شده توسط ترانسفورماتورهاي توزيع به ولتاز 380 ولت کاهش مي يابد.رنج هاي استاندارد شده ي ولتاز در ايران عبارتند از:  الف-  40ولت-120ولت                           ( فشار ضعيف)  ب-  33کيلوولت-20کيلوولت-11کيلوولت     (فشار متوسط )  ج-  132کيلوولت-63کيلوولت                   (  فوق توزيع )  د- 400کيلوولت-230کيلوولت                  (  فشارقوي   )به طوريکه براي تغذيه الکتريکي مصرف کننده ها معمولا ازجريان متناوب سه فاز و فشارضعيف 380ولت و220 ولتي استفاده ميشود و براي تغذيه پست هاي فشار ضعيف ازفشار  متوسط 20 کيلو ولتي و براي تغذيه پست هاي فشار متوسط از 63  کيلوولت استفاده ميشود.از فشار قوي نيز جهت ارتباط نيروگاه ها استفاده مي شود.در هر شهر يا هر مجتمع بزرگ صنعتي بايد حداقل يک شبکه فشار قوي جهت تغذيه شبکه توزيع ( فشار ضعيف و فشار متوسط ) وجود داشته باشد.يک شبکه توزيع بايد برق مورد نياز مصرف کننده ها را تامين کند. به عبارت ديگر شرکت توزيع نيروي برق موظف است در طول شبانه روز ميزان قدرتي که مشترک درخواست نموده و مورد توافق قرارگرفته در اختيارش قرار دهد. پس بايد در انتخاب ميزان قدرت ونوع شبکه دقت زيادي شود.همچنين يک شبکه توزيع بايد طوري باشد که در مواقع خرابي يک قسمت از شبکه وقفه اي در تغذيه مصرف کننده ها ايجاد نشود و عيب يابي شبکه بايد سريع انجام شود .در صورتي که موارد فوق رعايت نشود اشکالات زيادي از قبيل: افت ولتاز هاي زياد تر ازحدمجاز و اضافه بار بر روي ترانسفورماتور ها به وجود مي آورد که منجربه خا موشي هاي طولاني مدت در سطوح وسيع مي گردد.با توجه به موارد ذکر شده ميتوان به اهميت  نقش شبکه توزيع پي برد که آخرين و مهمترين وظيفه يعني تغذيه مصرف کننده ها را بر عهده دارد. شبکه توزيع:شبکه توزيع الکتريکي عبارتست از يک سيم کشي که جريان برق را به چند ين مصرف کننده ميرساند .يک شبکه توزيع بايد از حداکثر  درجه اطمينان مصرف – درجه اطمينان حفاظتي خوب- قابليت عيب يابي سريع- ضريب بهره بالا برخوردار باشد.شبکه هاي توزيع انواع مختلفي دارند:1- شبکه باز ( شعاعي )- براي مصارف خانگي و روشنائي در نواحي شهر ها و روستاها2- شبکه از دو سو تغذيه شونده – براي بالا برد ن ضريب اطمينان3- شبکه حلقه اي – براي تغذيه نقاط با تراکم زياد (تغذيه پست هاي ترانسفورماتور )هادي هايي که در يک شبکه توزيع به کار مي روند عموما از مس ( با ضريب هدايت بالا ) وآلمينيوم ( با وزن سبک ) ميباشندمتعلقات سيم هاي هوايي در يک شبکه توزيع هوايي عبارتند از:1- پايه ها : در سه نوعالف- چوبيب – بتنيج – فولادي در ارتفاع هاي مختلفپايه چوبي براي فشار ضعيف وفشار متوسط تا اسپن 100 متر- پايه بتني براي کشش هاي (1200 – 200) کيلو گرم در ارتفاع هاي (14-7) متر- پايه فولادي از لحاظ ارتفاع محدود نميباشد. 2-کراس آرم ها: در انواع الف- چوبي و فولادي ب ب– در شکل هاي افقي ج- جانبي(پرچمي) ه – جناقي3-مقره ها:الف- از جنس چيني يا شيشهب – در انواع سوزنيج– آويزي(بشقابي)ه – چرخيلوازم حفاظتي شبکه توزيع:4- رله ها و کليد هاي حفاظتي:(انواع رله ها – کليد هاي خشک (هوايي)- کليدهاي روغني)5- فيوز ها:(اتوماتيک تند کار و کند کار- فشنگي- کتابي – کت اوت فيوز)6-برق گيرها:(برق گير با مقاومت غير خطي – برق گير دفعي )7-شاخکهاي جرقه گير:(درقسمت بالا و پائين بوشينگ هاي ترانسفورماتورهاي توزيع)کليد هاي فشار قوي بر دو نوع کليد هاي خشک و کليد هاي روغني ميباشند.کليد هاي خشک :الف- سکسيونر قابل قطع زير بارب – سکسيونر غير قابل قطع زير بارکليد هاي روغني :الف- ديزنکتور(کليد قدرت)ب – رکلوزر(کليد وصل مجددرکلوزر(Recloser):رکلوزر براي قطع و وصل اتوماتيک مدارهاي جريان متناوب تک فاز و سه فاز ساخته شده مدار را در صورت بروز اتصالي قطع مي کند و بلا فاصله مجدد وصل ميکند ودر صورت رفع نشدن اتصالي دوباره مدار را قطع مي کند. رکلوزر عمل قطع و وصل را سه مرتبه انجام مي دهد و بعد از آن در صورتيکه اتصالي هنوز برطرف نشده بود بطور دائمي مداررا قطع مي کند.معمولا عمل قطع و وصل اول رکلوزر از دو عمل قطع و وصل بعدي ميباشد.عمل قطع و وصل اولي هر کدام دو سيکل طول مي کشد و طي اين مدت رکلوزر با برطرف کردن اتصالي در انشعابي که توسط فيوز کت اوت حفاظت مي شود مانع از سوختن فيوز کت اوت شود.در صورتيکه اتصالي برطرف نشده باشد در دو عمل قطع و وصل بعدي که هر کدام پنج سيکل طول ميکشد به کت اوت فيوز اين فرصت داده مي شود که بسوزدو انشعاب معيوب را جدا نمايد.از رکلوزر در قسمت هايي از شبکه توزيع اتصالي هاي موقتي بوجود مي آيد استفاده مي شود اتصالي هاي موقتي بر اثر برخورد خط با شاخه درختان – قرار گرفتن پرندگان بين هاد يهايبرق دار و زمين – زدن رعد وبرق – بوجود مي آيد.مزيت رکلوزر بر فيوز اينست که رکلوزر مي تواند اتصالي موقتي را از اتصالي دائمي تشخيص دهد و به آن اين فرصت را دهد که برطرف شود يا توسط فيوز يا سکشنالايزر ازشبکه جدا گردد.پست هاي توزيع:هر پست توزيع حداقل از يک ترانسفورماتور توزيع ورودي فشارقوي(20 کيلو ولتي) و تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) تشکيل شده است.ورودي فشار قوي تشکيل شده از يک سکسيونر قابل قطع زير بارو سه فيوز فشار قوي- قدرت قوي HH .تابلوي خروجي فشار ضعيف(380 ولتي) يک سري وسايل اندازه گيري(آمپرمتر- ولتمتر- مبدل هاي جريان – کنتور) و 30 عدد فيوز فشار ضعيف براي قدرت زياد NH   تا رنج KVA 630 تابلوي خروجي فشار ضعيف يک تابلو در پست هاي بزرگ و در بعضي موارد در پستهاي KVA 630 وKVA 400 داراي دو تابلو مي باشد.تابلوي توزيع اوليه شامل تقسيمات اصلي فشار ضعيف موسوم به خط NHV ميباشد.تابلوي توزيع ثانويه شامل تقسيمات فرعي فشار ضعيف موسوم به خط UV  ميباشد.تجهيزات خط NHV :1-شينه(به عنوان هادي خط)2-قسمت ورودي(تغذيه):الف- شامل کليد قدرتب – وسائل اندازه گيرج – خازنهاتجهيزات خط UV :1-قسمت ورودي(تغذيه):الف- شامل کليد قدرتب – ولت مترج- آمپرمتر2-  قسمت خروجي: داراي انشعابات متعدد براي مصارف روشنائي و موتوري پست هاي توزيع را ميتوان در فضاهاي بسته وباز ايجاد نمود.البته بهترين وضعيت آنست که ترانسفورماتورهاي توزيع در اتاقي مناسب و جدا از تابلوها نصب شود.در يک پست توزيع هوايي ترانسفورماتور توزيع بر روي دو پايه بتني يکي بطول 9 متر و ديگري بطول 12 متر نصب مي شود. خدمات:پس از مشخص شدن مراحل كارآموزي و واحدهايي كه در برنامه پيشبيني شده وميبايست با آنها آشنايي پيدا نمائيم وآشنايي مختصر با حوزه ستادي شركت و امور كاركنان به اتاق كارشناس طبقه بندي مشاغل راهنمايي شديم كه در اين قسمت با نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ومزايا و موارد متعلقه آشنا شديم كه در اين ارتباط نحوه بيمه اي كه شركت ارائه مينمايد مورد تبادل نظر قرار گرفت كه عنوان گرديد حق بيمه پرداختي بخش به تامين اجتماعي بابت بيمه بازنشستگي واز كارافتادگي وبخشي جهت درمان به شركت بيمه دنا مسترد ميگردد كه در اين راستا مزايا  و معايب  بيمه درمان كه توسط شركت بيمه دنا ارائه ميگردد مورد بررسي قرار گرفت.در اين ارتباط نحوه مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و دريافت شماره هشت رقمي بيمه عنوان گرديد همچنين مراحل تكميل پرونده و ارائه مدارك لازم من جمله گواهي عدم سو ،پيشينه كيفري كه ميبايست از نيروي انتضامي اخذ گرديده ، همچنين گواهي سلامت و معافيت پزشكي كه از طريق پزشك معتمد صورت مي گيرد ، قيد گرديد.قانون ماليات و آئين نامه هاي شركتها:1-اساسنامه شركت: شامل حوزه فعاليت مديران و سهامداران و درصد سهام آنها كه توسط اداره ثبت شركتها،تاييد مي گردد.2-آئين نامه معاملات : در چار چوب تعيين شده جهت انجام هر گونه داد و ستد بايد عمل نمود كه شامل موارد استعلام قيمت و … مي باشد3-آئين نامه استخدامي: نحوه استخدام و تخصص ها و ويژگيهاي مورد نياز ذكر مي گردد.4-آئين نامه ترفيع و تنبيه: در زمينه ترفيع و تنبيه و موارد مطرحه و نحوه انجام هريك تبيين شده است.5-آئين نامه مسافرتها و ماموريتها: در مورد تعريف ماموريت و مسافرتهاي شغلي و چار چوب آن تعيين شده است.6-آئين نامه فني: در مورد نحوه انجام عمليات فني و موارد فني و مهندسي پيش بيني شده، ميباشد.ثبت شركتها:1-نام شركت2-سرمايه شركت: كه ميزان 35% سرمايه ميبايست توسط سهامداران پرداخت گردد.3-سهامداران و نسبت سهم آنها4-اعضاي هيئت مديره5-رئيس هيئت مديره و قائم مقام هيئت مديره و دو نفر منشي6-مدير عامل شركت ومشخصات وي كه از بين سهامداران يا هيئت مديره مي تواند باشد.7-حق امضاء اوراق بهادار8-حدود اختيارات مدير عامل9-حدود گردش كار و ماهيت كار شركت10-بازرس قانوني از شركتهاي حسابرسي11-روزنامه رسمي جهت درج آگهي هاي رسمي شركت12-سال مالي شركتتداركات و پشتيباني:بامراجعه و پذيرش مسئولين امور تداركات و انبارها با نحوه تامين جنس جهت انبار مركزي و همچنين نحوه انتقال جنس از انبار مركزي به انبار منطقه آشنا شديم، در اين ارتباط با نحوه تاييد حواله تهيه شده در منطقه،توسط مدير امور تداركات و نهايتا با موجود بودن جنس منجر به تحويل از انبار شده و در صورت فقدان جنس اقدام به خريد صورتمي پذيرد كه اين خريدها مستند به آئين نامه معاملات شركت مي باشد،پس با اعزام به انبار مركزي شركت با اقلام موجود در انبار از نزديك آشنا شديم.لوازم موجود در انبار و مشخصه هاي فيزيكي :الف- كابل: كابلهاي موجود در انبار شامل كابلهاي فشار متوسط پروتولين با عايق كراسلينك با مقاطع 185*3، 185*1 و كابلهاي فشار ضعيف پرتو دور با عايق PVC (پلي ونينيل كلرايد) در مقاطع 10*4 ، 16*4 ،16+25*3 ،16+35*3 ،25+50*3 ،35+70*3 ،50+95*3 ،70+120*3 ف70+150*3 ،120+240*3 ،با هادي مس و كابل 4*185 با هادي آلومينيوم مي باشد،جهت مقره كابل مي دانيم كه در طول كابل ارقام مقره ذكر گرديده كه با قرائت ابتدا و انتهاي كابل ميتوان طول كابل را بدست آوريم.ب- سيم:سيمهاي موجود درانبار شامل سيم هاي آلومينيومACSR  جهت جهت خطوط هوائي فشار متوسط با مقادير 73.6 مينك و 126.2 هانيا كه با مغزي فولادي  تقويت گرديده اند و سيمهاي مسي با مقاطع16و 50و 70 ميليمتر مربع مي باشند كه مثلا وزن هر يك متر از سيم نمره 16 به ميزان 143 گرم مي باشد كه جهت بر آورد وزن سيم مورد نياز جهت اجراي پروژه و يا بر آورد سيم مصرفي در پروژه با داشتن طول شبكه مقدور ميباشد.

دسته بندی: برق و الکترونیک

تعداد مشاهده:
644
مشاهده

کد فایل:20567
انتشار در:۱۳۹۷/۵/۱
حجم فایل ها:28

اشتراک گذاری:

 قیمت:

9,600 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
گزارش کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کاراموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران کارورزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران دانلود گزارش کارآموزي شركت الوان مهرآفاق وابسته به شركت توزيع تهران شركت

 • ادبیات نظری تحقیق اسباب و ابزار ابتلاء

  ادبیات نظری تحقیق اسباب و ابزار ابتلاء دانلود ادبیات نظری تحقیق اسباب و ابزار ابتلاء دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل - اسباب و ابزار ابتلاء - دینی و شرعی - تکالیف عمومی -…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید و مونتاژ کولر گازی

  پروژه کارافرینی تولید کولر گازی,تولید کولر گازی,خط تولید کولر گازی,دانلود طرح توجیهی تولید کولر گازی,طرج کارافرینی تولید کولر,طرح توجیهی تولید کولر,طرح توجیهی کولر گازی,طرح کسب و کار تولید کولر گازی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • پیشینه ومبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری

  پیشینه ومبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری دانلود پیشینه ومبانی نظری فناوري اطلاعات (IT) و دورکاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فناوري اطلاعات ( IT ) و دورکاری فهرست مطالب : فناوري…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی راه اندازی شرکت خدمات و مشاورة مهندسی

  راه اندازی شرکت خدمات مشاوره مهندسی,طرح توجیهی تاسیس شرکت خدمات مشاوره مهندسی,طرح توجیهی شرکت خدماتی,طرح راه اندازی شرکت خدمات مشاوره مهندسی,طرح کارافرینی راه اندازی دفتر مهندسی,کارآفرین,کارآفرینی دفتر خدمات مشاوره ای,کسب و کار خدمات مشاوره ای دانلود فایل اصلی طرح توجیهی…

 • پیشینه و مبانی نظری سانسور و روشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی

  پیشینه و مبانی نظری سانسور و روشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دانلود پیشینه و مبانی نظری سانسور و روشهای آن، سانسور در عصر حاضر، نظارت استبدادی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل های هوش هیجانی (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل های هوش هیجانی (فصل دوم) برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدل های هوش هیجانیفصل دوم پایان نامه مدل های هوش هیجانیپیشینه پژوهش مدل های هوش هیجانیمبانی نظری مدل های هوش هیجانیچارچوب نظری…

 • پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان

  پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان دانلود پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توانمندسازی کارکنان ۱ - ۳ - ۲ : تعاريف توانمندسازي 2 - 3 - 2 : رويكردهاي توانمندسازي رويكرد…

 • پاورپوینت یادگیری

  پاورپوینت یادگیری دانلود پاورپوینت یادگیری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت اصول یادگیری،در حجم 80 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: شیوه یا روش ترجیحی و فردی یک انسان در برای…

 • بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی

  بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی برچسب ها: دامنه عدم تقارن اطلاعاتیعمق بازار اقلام تعهدی خطای پیش‌بینی سودبررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید بر…

 • پاورپوینت سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور

  پاورپوینت سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور برچسب ها: سالمونلاعلائم سالمونلا در طیوردرمان دارویی سالمونلادرمان اسهال گاواسهال گاو شیریدرمان سالمونلا در طیور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سالمونلوز در نشخوارکنندگان و طیور دسته بندي : دامپزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان

  تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی استان برچسب ها: پروژه تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامیدانلود مقاله تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی مبانی نظری تاثیر مهارتهای مدیریتی برکیفیت عملکرد مدیران انتظامی رفتن به سایت اصلی تاثیر…

 • پاورپوینت فیزیک پایه

  پاورپوینت فیزیک پایه دانلود پاورپوینت فیزیک پایه دسته بندي : مهندسی مکانیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت فیزیک پایه،در حجم 344 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: فصل 1- کمیتهای فیزیکی ، استانداردها ، و یکاها سنگ…

 • پاورپوینت نماز قطعه ای از پازل زندگی موحد

  پاورپوینت نماز قطعه ای از پازل زندگی موحد برچسب ها: نماز قطعه ای از پازل زندگی موحدنماز و آسیب شناسی اجتماعیآیا جوانان دین ستیز و نماز گریزندنقش معنویت در موفقیت و آرامش جوانانآثار توجه به معنویاتمفهوم جذب و جذابیت رفتن…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق تغییرات کاربری اراضي شهری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 . مقدمه 11 2 - 2…

 • پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم

  پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم برچسب ها: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس نهم دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت ریاضی اول دبستان درس…

 • پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها

  پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دانلود پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها دسته بندي : عمران جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود فایل پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها ،در حجم 23 اسلاید. در این فایل روش های تجلیل سازه ها…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های نو و سازه های چادری

  دانلود پاورپوینت با موضوع سازه های نو و سازه های چادری برچسب ها: دانلود رایگان پاورپوینت سازه های چادریدانلود مقاله سازه های چادریسازه های چادری pdfسازه های نوین در معماریمعرفی سازه های نوانواع سازه های نوین رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2)

  پيشينه,چارچوب نظري طرحواره های یانگ,دانلود مباني نظري طرحواره های ناسازگار اولیه,فصل دوم پايان نامه ارشد اختلال های هیجانی,مباني نظري اختلال های تنظیم هیجانی,مبانی نظری و پیشینه پژوهشی طرحواره های ناسازگار اولیه و اختلال های تنظیم هیجانی (فصل 2) دانلود فایل…

 • پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان

  پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان دانلود پیشینه تحقیق عملکرد کارکنان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل عملکرد کارکنان عملکرد وتعاریف آن 2 _ 8 ) انواع عملکرد 2 _ 9 ) عملکرد کارکنان 2 _…

 • بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند

  بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برند برچسب ها: ارزش ویژه ی برندارزیابی از بسط برندنوگرایی مصرف کنندهتناسب محصولبررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از بسط برندپایان نامه بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ارزیابی از…

 • پیشینه ومبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

  پیشینه ومبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) دانلود پیشینه ومبانی نظری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : 2 - 1 .…

 • پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیکی در ایران و جهان

  پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیکی در ایران و جهان دانلود پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیکی در ایران و جهان دسته بندي : برق و الکترونیک جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت فرآیند تجارت الکترونیکی در ایران و جهان ، در…

 • دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مفاهیم معنویت در کار (فصل2)

  doc,پیشینه تحقیق تعریف معنویت در محیط کار,دانلود ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و دیدگاه های بازارگرایی (بازاریابی گرایی),دانلود مبانی نظری معنویت سازمانی چیست,مبانی نظری معنویت در کار ppt,معنویت در محیط کار,مقاله معنویت در کار,مقاله معنویت سازمانی دانلود فایل اصلی…

 • ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و تعاریف شکاف دیجیتالی (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری شکاف دیجیتالی,تحقیق نظری شکاف دیجیتالی,چارچوب نظری شکاف دیجیتالی,فصل دوم پایان نامه شکاف دیجیتالی,مبانی نظری شکاف دیجیتالی,نظریه ی شکاف آگاهی دانلود فایل اصلی ادبیات نظری تحقیق نظریه ها و تعاریف شکاف دیجیتالی (فصل دوم پایان نامه) از سایت دانلود…

 • بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری و فرسودگی شغلی

  بررسی اثربخشی آموزش گروهی ابراز وجود برکاهش اضطراب ،پرخاشگری و فرسودگی شغلی برچسب ها: پایان نامه آموزش گروهی ابراز وجودمبانی نظری ابراز وجودتحقیق اضطرابپرخاشگریمبانی نظری فرسودگی شغلیمبانی نظری مهارت های زندگیمبانی نظری متغیرپرخاشگریآموزش ابراز وجود و فرسودگی شغلیپرسشنامه پرخاشگری باس…

 • پاورپوینت پروبیوتیک ها

  پاورپوینت پروبیوتیک ها برچسب ها: منابع پروبیوتیکخرید قرص پروبیوتیکمکمل پروبیوتیک خارجیعلائم کمبود پروبیوتیکمحصولات پروبیوتیک در ایرانمکمل پروبیوتیک ایرانیمیوه های حاوی پروبیوتیکپروبیوتیک طیور رفتن به سایت اصلی پاورپوینت پروبیوتیک ها دسته بندي : پزشکی جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: دانلود…

 • پست مدرنیسم و برنامه‌ریزی درسی

  پست مدرنیسم و برنامه‌ریزی درسی دانلود پست مدرنیسم و برنامه‌ریزی درسی دسته بندي : فلسفه و منطق جزئیات و دریافت گزارش فایل پست مدرنیسم و برنامه‌ریزی درسی از لحاظ ساختاری تاریخ برنامه‌ریزی درسی[1] درحقیقت زیر مجموعه‌ای از تاریخ تعلیم و…

 • پاور پوینت مقدمات زبان شناسی

  پاور پوینت مقدمات زبان شناسی برچسب ها: قوه نطق توصیف پدیده رفتن به سایت اصلی پاور پوینت مقدمات زبان شناسی دسته بندي : تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت گزارش فایل نام درس: مقدمات زبان‌شناسيتعداد واحد درسي: 2نام منبع درسي:…

 • پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دانلود پیشینه و مبانی نظری ادراک تعارض و روش های مدیریت آن دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1مقدمه ......................................................................................................................... 20…

 • پاورپوینت ایمنی و بهداشت صنعتی

  پاورپوینت ایمنی و بهداشت صنعتی دانلود پاورپوینت ایمنی و بهداشت صنعتی دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت ایمنی و بهداشت صنعتی،در حجم 64 اسلاید قابل ویرایش. بخشی از متن: در محیط‌های صنعتی با وجود…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مديريت بازرگاني در شركت توليد بازرگاني ملورين

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته مديريت بازرگاني در شركت توليد بازرگاني ملورين برچسب ها: گزارش کاراموزي شركت توليد بازرگاني ملورين کاراموزي شركت توليد بازرگاني ملورين کارورزي شركت توليد بازرگاني ملورين دانلود گزارش کارآموزي شركت توليد بازرگاني ملورين شركت توليد بازرگاني…

 • پاورپوینت اقدام پژوهی چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است؟

  پاورپوینت اقدام پژوهی چگونه آموزش علوم با روش مبتنی بر تدریس اعضای گروه (TMTD) امکان پذیر است؟ برچسب ها: اقدام پژوهی دبیرستاناقدام پژوهی املاکانال اقدام پژوهیاقدام پژوهی رایگان docاقدام پژوهی رایگان وردمقاله اقدام پژوهی pdfنمونه اقدام پژوهی برتر کشوریسایت اقدام…

 • پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی

  پاورپوینت بهسازی ساختمان های مصالح بنایی برچسب ها: پاورپوینت بهسازی ساختمان هاح بنائی مصالح بنائیدانلود بهسازی ساختمان های مصالح بنائیمقاوم سازی و ترمیم ساختمان های مصالح بنائیترمیم و بهسازیمقاوم سازیساختمان با مصالح بنائی(آجری)پاورپوینت بهسازی سازه با مصالح بناییپاورپوینت عمرانی رفتن…

 • طرح توجیهی کارخانه تولیدی صنایع ظروف چینی

  پروژه کارافرینی تولید ظروف چینی,دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید ظروف چینی,طرح توجیهی احداث کارخانه توس چینی,طرح توجیهی تولید ظروف چینی,طرح کسب و کار احداث شرکت ظرف چینی,کسب و کار تاسیس کارخانه بلور سازی دانلود فایل اصلی طرح توجیهی کارخانه…

 • پاورپوینت کتاب طراحی و پياده سازی زبان های برنامه سازی جعفرنژاد قمی

  پاورپوینت کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی پیام نور,دانلود پاورپوینت کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ترجمه سالخورده,دانلود کتاب طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه ساز دانلود فایل اصلی پاورپوینت کتاب طراحی و پياده سازی زبان…