بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی

برچسب ها:
تحقیق شیوه ارتکاب قتلمقاله نوع قتلتحقیق انگیزه قتل پروژه قاتل سریالیبررسی شیوه ی ارتکاب قتل نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالیمفهوم بزهکارینظریه های بزهکارینظریه یادگیری اجتماعیانواع جرائمویژگی های قاتلان سریالی

رفتن به سایت اصلی

بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 122 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدهپژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه اخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر 10 پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است. و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقه اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و سبک فرزند پروری و….می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.مقدمهبنيان گذاران مكتب تحققي جرم را يك بيماري اجتماعي دانسته و معتقدند همان گونه كه بدن انسان در مقابل حمله ي احتمالي ميكروب هاي بيماري زا آماده مقابله است، اجتماع نيز بايد قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واكنش نشان دهد، بدين ترتيب در مورد كساني كه خطرناك بوده و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند بايد اقداماتي تاميني انديشه شود(بابائي، 1388).بسياري از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:جرم ناشي از عدم تعادل رواني اشخاص و به معناي عام كلمه مي باشد كه شامل انواع اختلالات رواني، آسيب هاي مغزي، مشكلات روحي و شخصيتي افراد مي باشد(نجفي توانا،1389).جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی كرده اند:جرم هاي جاني، جرم هاي مالي، جرم هاي بدون قرباني و جرم هاي دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).جرائم خشونت آميز از نوع جرائم شديد است كه مردم بيشترين ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش هاي سازمان جمع آوري داده هاي رسمي جنايي، آدم كشي يا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، كودك آزاري به دليل فراواني آن ها و آسيب هاي جسمي و روحي كه به اشخاص ديگر وارد مي كنند به عنوان جرائم خشونت آميز شناخته شده اند(ريو ، 2000).يكي از انواع جرائم خشونت آميز قتل است كه در آن آسيب رساندن و صدمه وارد كردن با هدف نابودي جسماني و تباه ساختن و از بين بردن فرد يا افرادي خاص انجام مي شود. اگر چه قتل ارزشمندترين حقوق انسان ها يعني حق حيات و زندگي كردن را از انسان سلب مي كند، اما جامعه شناسي انحرافات آن را به عنوان يك واقعيت اجتماعي در نظر گرفته و به دنبال دستيابي به علل اجتماعي آن است (احمدي، 1388).یکی از انواع قتل، قتل سریالی است،  قتل هاي چندگانه بي شك يكي از وحشتناك ترين و خيره كننده ترين پديده هاي جنايات امروزي است. همچنين يكي از زمينه هاي جنجال برانگيز تحقيقي در رشته هاي جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي مي باشد(هيكي ، 2006).  در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسايي و انتخاب قربانيان خود مي كند و نسبت به كشتن افراد بي گناه بي تفاوت شده و حتي از اين امر لذت مي برد(عبدي، 1367).هدف اين مطالعه بررسي شيوه ي ارتكاب قتل، نوع قتل و انگيزه ي قاتلان سريالي براي رسيدن به اين مسأله كه چه دلايلي باعث مي شود انسان هاي عادي به جنايتكاراني اين چنين تبديل شوند؟فهرست مطالب بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی به صورت زیر می باشد:چکیدهفصل اول: طرح و کلیات تحقیقمقدمه    1بیان مسئله     2اهمیت و ضرورت پژوهش     4اهداف پژوهش     5سؤال های پژوهش     5تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    6فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهشبزهکاری     8مفهوم بزهکاری     9انواع بزهکاری     10بزهکاری اتفاقی و حرفه ای     11بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی     12 بزهکاری بزرگسالان و اطفال    13بزهکاری مردان و بزهکاری زنان    14طبقه بندی بزهکاران    15طبقه بندی لمبروزو    16طبقه بندی زیلینگ    16طبقه بندی زابو    17طبقه بندی پیناتل    17نظریه های بزهکاری     19تبیین های زیست شناختی    19سیماشناسی     19جمجمه شناسی     20دیدگاه اثبات گرایی    20نظریه های تیپ بدنی     21تبیین های روان شناختی     24نظریه یادگیری اجتماعی     24نظریه کنترل اجتماعی     26نظریه فشار    27نظریه خنثی سازی     29نظریه برچسب زنی     30نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی    31نظریه رادیکال بزهکاری     31نظریه های تلفیقی بزهکاری    32نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر    33جرم    34انواع جرائم     35قتل     36قتل های سریالی     40تعریف لغوی    40تعریف اصطلاحی     40ارکان قتل سریالی     42انواع قتل های سریالی     44ویژگی های قاتلان سریالی    46گونه شناسی قتل های سریالی     50انگیزه شناسی قتل های سریالی     53ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی     59مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی     61مدل کنترل آسیب هیکی     61مدل انگیزش رسلر    62مدل تلفیقی آریگو و پورسل     63فصل سوم: فرایند پژوهشروش پژوهش     65جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری     65ابزار گردآوری داده ها     65شیوه گردآوری داده ها     66روش تجزیه و تحلیل داده ها     66فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهشمقدمه                        بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان     67جدول 1-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت            جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن     68جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل               جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی    69جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی    70جدول 6-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری جدول 7-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی – روانی جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان  جدول 9-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده          جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل     73جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل     74جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل     74جدول 13-4  توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان     75جدول 14-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری     76جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان    77بررسی جمعیت شناختی قربانیان               جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت      جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی     78جدول 18-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل    79جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی    80جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی    80جدول 21-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری     81جدول 22-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل     82جدول 23-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل     83فصل پنجم : بحث و نتیجه گیریمقدمه     84پاسخ به سؤال های پژوهش     85محدودیت ها     96پیشنهادها    96منابع فارسی    97منابع لاتین    99پیوست ها

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2007
مشاهده

کد فایل:9359
انتشار در:۱۳۹۶/۳/۳۱
حجم فایل ها:278

اشتراک گذاری:

 قیمت:

19,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
تحقیق شیوه ارتکاب قتلمقاله نوع قتلتحقیق انگیزه قتل پروژه قاتل سریالیبررسی شیوه ی ارتکاب قتل نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالیمفهوم بزهکارینظریه های بزهکارینظریه یادگیری اجتماعیانواع جرائمویژگی های قاتلان سریالی

 • مطالعات و رساله معماري طراحی سالن موسیقی سمفونیک

  برنامه فیزیکی معماري سالن موسی,پایان نامه معماري سالن موسیقی سمفونیک,دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی سالن موسیقی سمفونیک,رساله معماري سالن موسیقی سمفونیک,ظوابط و استانداردهای طراحی سالن موسیقی سمفونیک,مطالعات معماري طراحی سالن موسیقی سمفونیک دانلود فایل اصلی مطالعات و رساله معماري…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدیریت کلاس

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدیریت کلاس دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)مدیریت کلاس دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1مقدمه : توانايي اداره کلاس و ايجاد رفتار مطلوب در دانش‌آموزان…

 • تحقیق فناوری نانو

  تحقیق فناوری نانو برچسب ها: ارتباط نانو تکنولوژی با مهندسی کشاورزی و سیستم های غذاییاصول پایه نانو تکنولوژیانقلاب نانوتاریخچه نانو در جهانتاریخچه نانو و مکاترونیک رفتن به سایت اصلی تحقیق فناوری نانو دسته بندي : صنایع جزئیات و دریافت گزارش…

 • مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان

  مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان دانلود مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل مبانی نظری رضایت شغلی کارمندان فصل دوم : - مبانی نظری تحقیق - ادبیات تحقیق - نظریه…

 • پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار

  پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار برچسب ها: وظایف مدیریت بازاریابیمقاله مدیریت بازاریابیکتاب مدیریت بازاریابیاصول مدیریت بازاریابیمدیریت بازاریابی pptمدیریت بازاریابی و فروشانواع بازاریابیمدیریت بازاریابی ورزشی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت بازاريابي و مديريت بازار دسته بندي : مدیریت جزئیات و دریافت…

 • تحقیق وكالت دادگستري در تركيه

  تحقیق وكالت دادگستري در تركيه برچسب ها: تحقیق وكالت دادگستري در تركيههيأت مديره كانون منع تجديد انتخاب اعضاي هيأت مديره رفتن به سایت اصلی تحقیق وكالت دادگستري در تركيه دسته بندي : حقوق جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:…

 • بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی

  استرس شغلی دانلود فایل اصلی بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی از سایت دانلود فایل تحقیق  بررسی و مقایسه استرس شغلی در دو گروه معلیمن ابتدایی و راهنمایی در حجم 39 صفحه و با…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی (فصل دوم )

  ادبیات نظری رهبری و رضایت شغلی,پیشینه پژوهش سبک رهبری و رضایت شغلی,پیشینه تحقیق سبک رهبری و رضایت شغلی,چارچوب نظری رهبری و رضایت شغلی,فصل دوم پایان نامه سبک رهبری و رضایت شغلی,مبانی نظری زرهبری و رضایت شغلی دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • ترجمه مقاله انگلیسی: مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها

  ترجمه مقاله انگلیسی: مواد و روش ها برای افزایش عملکرد جستجو برای رمزگذاری پایگاه داده ها برچسب ها: Methods to increase search performance for encrypted databasesمقالهترجمهترجمه مقالهفروش دانلودخریدپایگاه داده رمزنگاریدانلود مقاله مواد و روش هاافزایش عملکرد09358978227نگار زمانیانجام ترجمه مقالهانجام ترجمه…

 • تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد

  اعتیاد,پایان نامه تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد,مقاله تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد دانلود فایل اصلی تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد از سایت دانلود فایل تحقیق روش تحقيق فرهنگي…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع کار فرما

  دانلود پاورپوینت با موضوع کار فرما برچسب ها: کارفرما کیستمعنی کارفرماکارفرما به انگلیسیکارفرما و پیمانکار به انگلیسیوظایف و اختیارات کارفرماتعریف کارفرما و پیمانکارنماینده کارفرما کیستشرح وظایف کارفرما رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کار فرما دسته بندي :…

 • ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000

  ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000 دانلود ادبیات نظری تحقیق اعتیاد و انواع مواد مخدر، اعتیاد، داروهای روانگردان_000 دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتیاد و انواع مواد مخدر…

 • طرح کسب و کار پرورش شتر مرغ

  پروژه پرورش شترمرغ,دانلود پرورش شترمرغ pdf,دانلود رایگان پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ,دانلود طرح توجیهی پرورش شترمرغ,طرح توجیهی پرورش شتر مرغ 94,طرح توجیهی پرورش شترمرغ رایگان,طرح کسب و کار پرورش شتر مرغ,کارآفرینی پرورش شتر مرغ دانلود فایل اصلی طرح کسب و کار…

 • گزارش تخصصی : حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب

  گزارش تخصصی : حل مشکل لکنت زبان یکی از دانش آموزان با راه حل های مناسب برچسب ها: دانش آموزلکنت زبان راه حل هاداروی لکنت زبانانجمن لکنت زبانقرص درمان لکنت زباندرمان لکنت زبان ناگهانی در بزرگسالاندرمان لکنت زبان ناشی از…

 • نقش بازار در توسعه شهر

  نقش بازار در توسعه شهر دانلود نقش بازار در توسعه شهر دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل نقش بازار در توسعه شهر فهرست تعریف بازارانواع بازارتصاویری از بازارهای ایرانراسته بازار، قیصریه، دالان، کاروانسرا، سرا،…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق خط تولید و تئوری صف (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری خط تولید و تئوری صف,پیشینه پژوهش خط تولید و تئوری صف,پیشینه تحقیق خط تولید و تئوری صف,چارچوب نظری خط تولید و تئوری صف,فصل دوم پایان نامه خط تولید و تئوری صف,مبانی نظری خط تولید و تئوری صف دانلود…

 • بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا

  فروش کالا دانلود فایل اصلی بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا از سایت دانلود فایل تحقیق بررسي تأثير خدمات رضایت و اطمینان مشتری از عرضه کننده کالا بر فروش كالا در حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار

  مبانی نظری و پیشینه نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار دانلود مبانی نظری و پیشینه نسبت هاي مالي و پيش بيني بحران کسب و کار دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش…

 • پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها

  پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت ها برچسب ها: پاورپوینت کارکردهای اختصاصی تغذیه در بلایا و فوریت هاامنیت غذا و تغذیه اهداف مدیریت تغذیه در بحران سازمان ها ی متولی تهیه و توزیع موادغذایی در شرایط بلایا در…

 • پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی

  پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی دانلود پیشینه ومبانی نظری تحقیق انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی مقدمه…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,پیشینه تحقیق جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,چارچوب نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان,فصل دوم پایان نامه جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان,مبانی نظری جنايتكاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان دانلود فایل اصلی ادبیات…

 • پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ بهشت

  پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ بهشت برچسب ها: دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی باغ بهشتمجتمع مسکونی باغ بهشتپاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع مسکونی باغ بهشتمجتمع مسکونیآشنایی با مجتمع مسکونی باغ بهشتپاورپوینت مجتمع مسکونی باغ بهشتمجتمع باغ بهشت تهرانمعماری مجتمع مسکونی باغ بهشت…

 • اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

  اخلاق,مسئولیتهای اجتماعی دانلود فایل اصلی اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران از سایت دانلود فایل مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۵  صفحه است…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس شغلی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فهرست مطالب : استرس شغلی 7 - 2 تعریف استرس شغلی 8 -…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان

  دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان برچسب ها: روش پانسمان بخیهفیلم پانسمان زخمانواع پانسمانآموزش پانسمان و بانداژفیلم اموزش پانسمانپانسمان چیستتعویض پانسمان زخم بخیه شدهزمان تعویض پانسمان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع اصول صحیح پانسمان دسته بندي…

 • پاورپوینت سیم پیچی ماشین جریان مستقیم

  پاورپوینت سیم پیچی ماشین جریان مستقیم برچسب ها: کموتاسیون در ماشین dcسیم پیچی موجی سادهعکس العمل آرمیچرموتور یونیورسالکموتاتورپدیده عکس العمل آرمیچرمحاسبه تعداد دور سیم پیچ موتورانواع ماشین های الکتریکی dc رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیم پیچی ماشین جریان مستقیم…

 • پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید

  پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس) - 18 اسلاید برچسب ها: دانلود پاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالت(رایس)آزمایش فضای خالی آسفالتآزمایشگاه روسازیپاورپوینت عمرانیپاورپوینت آزمایشگاهیآزمایش رایسآزمایش مارشالدرصدقیرفضای خالی آسفالتپاورپوینت آزمایش رایسپاورپوینت آزمایش فضای خالی آسفالتآسفالت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت آزمایش فضای خالی…

 • مبانی نظری اعتماد به نفس

  مبانی نظری اعتماد به نفس دانلود مبانی نظری اعتماد به نفس دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل اعتماد به نفس تعریف اعتماد به نفس : 2 - 2 - 2 - 2 - عزت…

 • پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی

  پاورپوینت بررسی عملکرد نیروگاه بادی سرعت ثابت،مجهز به ژنراتورالقایی قفس سنجابی برچسب ها: دانلود پایان نامه توربین بادیدانلود پروژه نیروگاه های بادیمقاله نیروگاه بادینیروگاه بادیpdfدانلود رایگان پایان نامه توربین بادیدانلود پروژه توربین بادینتیجه گیری توربین بادیتحقیق در مورد توربین های…

 • پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری

  پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماری برچسب ها: دانلود پاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریآموزش روش های سنتی معماریمعماری سنتیمدرسه معماری در فقدان معماریپاورپوینت آموزش سنتی معماریپاورپوینت آموزش روش های سنتی معماریپاورپوینت معماری سنتیمباحث نظری و آموزش سنتی معماری رفتن…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی

  ادبیات نظری آموزش مهارت های زندگی,پیشینه تحقیق جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه های برنامه درسی,فصل دوم پایان نامه آموزش مهارت های زندگی,مبانی نظری جایگاه آموزش مهارت های زندگی و آموزش آن در چهارچوب نظریه…

 • پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت

  پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت دانلود پیشینه و مبانی نظری مفهوم آموزش ، آموزش ضمن خدمت و ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت دسته بندي : روانشناسی و…

 • پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال

  پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دانلود پاورپوینت آمادگی جسمانی در والیبال دسته بندي : تربیت بدنی جزئیات و دریافت گزارش فایل دانلود پاورپوینت با موضوع آمادگی جسمانی در والیبال؛ در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش.   بخشی…

 • پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی

  پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی برچسب ها: خودکشی چیستچه کسانی خودکشی میکننددرمان خودکشیخودکشی در اسلامفکر خودکشیافسردگی و خودکشیترس از خودکشیخودکشی ابرومندانه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت خودکشی از دیدگاه روان پزشکی دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات…

 • پاورپوینت آشنایی با معماری مدرسه باهاوس

  پاورپوینت آشنایی با معماری مدرسه باهاوس دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری مدرسه باهاوس دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات: فایل پاورپوینت مدرسه باهاوس،در حجم 88 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه. بخشی از متن: مدرسه‌ای که یک…