بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

برچسب ها:
مدرسه ابتداییتحقیق سلامت روانپایان نامه نقاشی درمانیمعنویت و سلامت رواناختلال وسواسی اجباری(ocd )عوامل موثر بر پرخاشگریمهارت های شناختیتعارض به کودکاننقاشی درمانی در کودکانتاثیر نقاشی بر روح و روان

رفتن به سایت اصلی

بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي

دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی

جزئیات و دریافت
گزارش فایل

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش مشاوره و راهنمایی در 104 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.====================================================تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.====================================================قسمتهایی کوتاه از متن:چکیدههدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقّاشی درمانی بر سلامت روان دانش آموزان پسر مدارس ابتدایی شهرستان گچساران بود. متغيرهاي پژوهش حاضر سلامت رواني با ابعاد (اضطراب، خصومت، جسماني كردن، حساسيت بين فردي، وسواس، فوبيا، پارافوبيا، روان‌پريشي) بود. جامعه آماري پژوهش حاضر شامل كليه دانش‌آموزان مقطع ابتدايي شهرستان گچساران بود كه در سال تحصيلي 93-92 مشغول تحصيل بودند. حجم نمونه پژوهش حاضر به تعداد 50 نفر بود كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طبقه ای انتخاب شدند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي است. متغير مستقل نقاشي درماني است و متغير وابسته سلامت رواني مي‌باشد ابزار اندازه‌گيري پژوهش حاضر فهرست تجديدنظر شده علائم روانشناختي (-R90 SCL) بود. جهت تجزيه و تحليل داده‌ها از آزمون آماري t براي گروه‌هاي مستقل استفاده شد. نتايج حاصل نشان داده كه بين سلامت رواني (در همه زير مقياس‌ها) دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به دانش‌آموزاني كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند تفاوت معناداري وجود دارد. بنابراين مي‌توان نتيجه‌ گرفت كه دانش‌آموزاني كه به آنها آموزش نقاشي درماني داده شده بود نسبت به آنها كه اين آموزش را دريافت نكرده بودند سلامت رواني بالاتري داشتند.مقدمه نقّاشی کودک نوعی بازی است: در تمام دوره کودکی و تا مرزهای نوجوانی، اکثر کودکان منظماً به مجموعه ای از فعالیّت های ترسیمی می پردازند و بدین ترتیب روابط متکثّری با واقعیبت ها برقرار می-سازند کودکان با استفاده از شیوهای مختلف، تصور خود را از جهان به نوعی ترسیم می کنند. با این فعالیّت همانند دیگر فعالیّت های لهوی، لذّت، اکتشاف و تجربه آنچه ممکن است همراهند. نقّاشی، بازی، طنز و هنر به یک خانواده رفتاری تعلّق دارند و به این دلیل به منزله انعکاس مجموعه ساخت هایی هستند که کودک در دسترس خود دارند امّا در هر حال این فعالیّت ها در چهار راه جهان برونی (واقعیّت برونی) و جهان درونی (واقعیّت درونی) قراردارند و زمینه را برای بیان تعارض ها یا تضادها بين این دو دسته واقعیّت فراهم می سازند (دادستان 1387، 13).از حدود پایان نخستین سال زندگی، بسیاری از کودکان، فعالیّتی که می توان آن را ترسیم با دقیق تر بگوییم «نگاره گری» نامید از خود نشان می دهند. در فرهنگ متداول جهان کنونی، ابزار این نگاره‌گری غالباً یک مداد یا قلم است، امّا ممکن است کودک از انگشت، اسفنج، یک تکّه گچ، یک تیره چوب و یا هر شیء دیگر نیز استفاده کنند. هر چند این نگاره گری یا ترسیم ترجیحاً بر صفحه ای از کاغذ نقش می بند امّا ممکن است صفحات کتاب یا سطوح دیگر از قبیل لوازم خانه، دیوارها، پارچه ها و غیره صحنه عمل باشند و تعارض های بسیاری با بزرگسالان به وجود آورند غالباً تولید لکّه های مقدّم بر تولید این خطوط یا نگاره هاست (دادستان 1387، 13).بدین ترتیب، در مبنای ترسیم وحتّی قبل از نخستین خط خطی کردن ها و پدیدآوری خطوطی که ظاهراً واجد معنایی نیستند، مجموعه پیچیده ای از رفتارهای حرکتی، توحید یافتگی های ادراکی و کاربرد اطلاعاتی که از این آثاردوام دار و مشاهده شدنی به منزله تدوام بدن حاصل می شوند، قراردارد. مؤلفانی به بررسی شباهت، و تفاوت های بین این فعالیّت «پیش ترسیم» و «هویت پردازی‌ها» کودک پرداخته اند. اصواتی که کودک تولید می کند زود گذرند امّا به عنوان وسیله ارتباط جزئاً سازماندهی می شوند. به عکس نگاره ها بلا اثرند دارای معنای تمایز یافته ای نیستند امّا معّرف «مضاعف سازی» بدنی ارادی هستند. به عبارت دیگر این نگاره ها در شمار آثار قلمداد می گردند که از عملی که به تولید آنها می انجامد، جدا می شوند. در شمار آثار قلمداد می گردند که از عملی که به تولید آنها می انجامد، جدا می شوند. این نگاره گری های عمدی یا ارادی، از دوّمین سال زندگی به منزله ترسیم درهم برهم اند و بتدریج به یک مهار کردن حرکتی ادراکی رکاب می دهند. یعنی سپس از مرحله ای که کودک از دست خود تبعیّت می کند در یک مرحله بعدی، چشم به هدایت دست می پردازد. به نظر اکثر مؤلفانی در جریان سوّمین سال زندگی است که نخستین بگاره های تقلیدی ظهور می کنند ودوران خط خط کردن پشت سر گذاشته می شوند.از 2تا3 سالگی، تقلید از موقعیّت ها (نوشتن) همراه با چند عنصر تجسّمی (گردی به منزله توپ) و اجرای دستور العمل (نگاره هایی که کم وبیش بر حسب یک الگو دارای جهت اند). سیمای مرحله آغاز حرکت ترسیمی به معنای واقعی کلمه است.از 3تا5 سالگی ،قصد یک شکل پردازی آشکار همراه با تدارک یک نحوه بیان ترسیمی به چشم می خورد کودک این مرحله تا حدّی به الگو توجّه می کند امّا غالباً طرحی اجمالی وقالبی را جانشین آن می سازد.از5تا9سالگی ،شاهد مرحله نسخه برداری با باز پدیدآوری از شکل های هندسی (به ترتیب از دایره، مربع، مثلث، لوزی تا شکل‌های پیچیده تر) هستیم یادگیری خط، تولید نقّاشی هایی که عناصر مختلف تجسّم در آنها متمایز گردیده‌اند، همراه با ترکیب طرح های پایه با جزئیات بیش از پیش فزاینده، از ویژکی های این مرحله اند در این مرحله، نقّاشی های کودک دقیق ترند و در وسط صفحه بیشتر تمرکز می یابند. از 9تا 13 سالگی، رها کردن اجمال گری به سود واقع نگری   دیداری تری که به شدّت قرار دادی است و در بسیاری از کودکان از لحاظ تحلیل الگو و تجسّم آن رضایت بخش نیست، پایان فرآیند ترسیمی را مشخّص می کند (دادستان 1387، 14).روی آورد بالینی، سوگیری تشخیص: کودکان عواطف خود را در نقّاشی های خود فرفکنی می کنند وتفسیر آنچه بدینصورت ارتجالاً انعکاس می یابد راهی برای سنجش شخصیّت است.روی آورد بالینی به منظور روان درمانگری، جنبه های پالایشی فعالیّت های ترسیمی، یعنی برون ریزی مکنونات از راه فرافکنی به منزله یک شیوه بیان ارتجالی ویا از طریق فرافکن در قالب تحقیق یک اثر هنری، به گشایش خط بالینی درمانگری ،یعنی روان درمانگری، از راه نقّاشی منتهی شده است (دادستان 1387، 15).فهرست مطالب بررسی اثربخشي نقاشي‌درماني بر سلامت روان دانش‌آموزان پسر مدارس ابتدايي به شرح زیر می باشد:چکیده    فصل اول: کلیات تحقیق1-1- مقدمه    1-2- بیان مسأله    1-3- اهمیّت پژوهش    1-4- فرضیه های تحقیق    1-5- ابعاد مؤثر بر سلامت روان    1-5-1 خود بیمار انگار (SOM)    1-5-2 بعد وسواس- اجبار(O-C)    1-5-3 بعد حساسیت بین فردی(I-S)    1-5-4 بعد افسردگی (DEP)    1-5-5 بعد اضطراب (ANX)    1-5-6 بعد خصومت(HOS)   1-5-7 بعد فوبیا (PHOB)    1-5-8 پارانویا (PAR)    1-5-9 روان پریشی    1-6- معرفی متغیرها وتعریف نظری و عملیاتی آنها   فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق2-1- پیش درآمد    2-2- سلامت روان    2-2-1 روان شناسی سلامت    2-2-2 مکتب تحلیل بیوانرژتیکی    2-2-3 مسایل اخلاقی در معنویت وسلامت روان    2-2-4 ضوابط اخلاقی انجمن روان شناسی امریکا    2-2-5 معنویت و سلامت روان    2-2-6 بخشایش و نادیده گرفتن خشم    2-2-7 خصوصیات افراد دارای سلامت روان    2-2-8 خود بیمار انگاری   2-2-9 اختلال وسواسی- اجباری(ocd )   2-2-10 حساسیت بین فردی    2-2-11 افسردگی    2-2-12 اضطراب    2-2-13 خصومت    2-2-14 فوبیا   2-2-15 پارانویا    2-2-16 روان پریشی   2-3- پرخاشگری    2-3-1 تعریف پرخاشگری    2-3-2 انواع پرخاشگری    2-3-3 تظاهرات پرخاشگری از کودکی تا اوایل بزرگسالی    2-3-4 در طول دومین وسومین سال ها عمر، نشانه های رفتاری    2-3-5 نوجوانی و اوایل بزرگسالی    2-3-6 عوامل موثر بر پرخاشگری    2-3-7 خانواده به منزله مرکز آموزش پرخاشگری    2-3-8 تقلید پرخاشگری    2-3-9 تقویت پرخاشگری    2-3-10 تماشای خشونت در تلویزون    2-3-11 نقص در مهارت های شناختی    2-3-12 کنترل پرخاشگری    2-3-13 آموزش استراتژی های موثر بر کاهش تعارض به کودکان    2-3-14 تشویق وترغیب رفتارهای مخالف    2-3-15 آگاهی فزاینده از تاثیرات زيان آورپرخاشگری    2-3-16 سازمان بندی مجدد محیط ها    2-3-17 برون ریزی عواطف از طریق هنر    2-3-18 شیوه های رفع خشم    2-3-19 شیوه های مو اجه با انسان خشمگین    2-4- نقاشی و نقاشی درمانی    2-4-1 نخستین مراحل نقّاشی کودکان خط خطی کردن    2-4-2 مراحل تکامل خط خطی کردن    2-4-3 از هیجده ماهگی تا دو سال و نیمگی    2-4-4 توصیف نقاشی توسط پیاژه    2-4-5 تفسیرهای فرافکنانه نقاشی کودکان    2-4-6 توصیف نقاشی توسط پیاژه    2-4-7 هیجده ماهگی تا دوسال و نیمگی    2-4-8 از دو سال و نیمگی تا پنج سالگی    2-4-9 پنج تا هشت سالگی    2-4-10 هشت سالگی تا نوجوانی    2-4-11 شاخص های هیجانی در مورد نقاشی کودکان    2-4-12 انتخاب موضوع نقاشی بین پسرها و دخترها    2-4-13 اضافه نمودن شخصیت های دیگر    2-4-14 کمبود محبت    2-4-15 نقاشی در مقام بازی    2-4-16 حسادت    2-4-17 بی ارزش کردن اشخاص    2-4-18 کودک و میمون    2-4-19 فاصله بین اشخاص    2-4-20 برجسته نمودن اشخاص    2-4-21 رنگ و تخیلات    2-4-22 تعیین هویت    2-4-23 تکامل چهره نگاری    2-4-24 ارتباط بین اندازه اشیاء و محل قرار گرفتن آنها    2-4-25 نقاشی و زندگی عاطفی کوک    2-4-26 جهت نقاشی    2-4-27 فضا    2-4-28 معانی رمزی حیوانات    2-4-29 معانی رمزی آب    2-4-30 معانی رمزی رنگین کمان    2-4-31 معانی رمزی کوه ها    2-4-32 معانی رمزی هواپیما    2-4-33 معانی رمزی راه    2-4-34 معانی رمزی خانه    2-5- پیشینه تحقیق    2-5-1 پیشینه هنر و نقاشی درمانی    2-6- موسیقی و نقاشی    2-6-1 ریتم یا آهنگ ترسیم    2-7- نظریه های مختلف در مورد سلامت روان    2-7-1 نظریه فروید    2-7-2 نظریه موری    2-7-3 نظریه آدلر    2-7-4 نظریه مزلو    2-7-5 نظریه فروم    2-7-6 نظریه روان تحلیل گری    2-7-7 نظریه رفتار شناسی فطری    2-7-8 نظریه سائق (فرضیه ناکامی –پرخاشگری)    2-7-9 نظریه یادگیری اجتماعی    2-7-10 نظریه هنرمندانه    2-7-11 نظریه بالینی- فرافکن    2-7-12 نظریه تکاملی    2-7-13 نظری بالینی- فرافکنانه    فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1- پيش‌درآمد    3-2- طرح تحقيق    3-3- جامعه آماري    3-4- حجم نمونه مورد مطالعه    3-5- روش نمونه‌گيري و تعداد نمونه   فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها4-1-  نتایج تجزیه و تحلیل    فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري5-1- بحث و تحليل نتايج    5-2- محدوديت‌ها    5-3- پيشنهادهاي تحقیق    5-3-1 پیشنهادهای پژوهشي    5-3-2 پیشنهادهای كاربردي    منابع و مآخذ    فهرست منابع فارسي    فهرست منابع انگلیسی    پیوست   چکیده انگلیسی   

دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد مشاهده:
2244
مشاهده

کد فایل:9426
انتشار در:۱۳۹۶/۴/۳
حجم فایل ها:2685

اشتراک گذاری:

 قیمت:

20,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

برچسب ها:
مدرسه ابتداییتحقیق سلامت روانپایان نامه نقاشی درمانیمعنویت و سلامت رواناختلال وسواسی اجباری(ocd )عوامل موثر بر پرخاشگریمهارت های شناختیتعارض به کودکاننقاشی درمانی در کودکانتاثیر نقاشی بر روح و روان

 • پاورپوینت ریاضی پایه هفتم فصل اول

  پاورپوینت ریاضی پایه هفتم فصل اول برچسب ها: پاورپوینت ریاضی پایه هفتم فصل اول رفتن به سایت اصلی پاورپوینت ریاضی پایه هفتم فصل اول دسته بندي : ریاضی جزئیات و دریافت گزارش فایل مشخصات فایلعنوان:پاورپوینت ریاضی پایه هفتم فصل اولقالب…

 • مبانی نظری مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد

  مبانی نظری مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد دانلود مبانی نظری مدل هاي تعالي سازماني وارزیابی عملکرد دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 1 - مقدمه 2 - 2 - تاریخچه کنترل…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خلاقیت(فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري خلاقیت,پيشينه پژوهش خلاقیت,پيشينه تحقيق خلاقیت,پيشينه نظري مولفه های خلاقیت,چارچوب نظري نظریه های خلاقیت,دانلود مباني نظري سبک های خلاقیت,فصل دوم خلاقیت شغلی,مباني نظري و پيشينه پژوهش خلاقیت,مباني نظري ویژگی های خلاقیت دانلود فایل اصلی مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط

  پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط برچسب ها: مدیریت رفتار موفقیت و ارتباطمدیریت رفتارمدیریت‌ رفتارسازمانی‌ در هزاره‌ جدیدمدیریت ارتباطتعریف CRMمزایای استفاده از سیستم CRM رفتن به سایت اصلی پاورپوینت مدیریت رفتار، موفقیت و ارتباط دسته بندي : مدیریت جزئیات و…

 • مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهزیستی ذهنی

  مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهزیستی ذهنی دانلود مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو) بهزیستی ذهنی دسته بندي : عقیدتی سیاسی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2 - 2 - پیشینه‌ی نظری 2 - 2 - 1…

 • شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی رابطه میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی

  شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن, شناسایی رابطه میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادی برچسب ها: نقش زنان روستایی اقتصاد خانوارها شهرستان فومنپایان نامه شناخت نقش زنان در اقتصاد شهرستان فومن شناسایی رابطه میزان سواد زنان و فعالیتهای اقتصادیپروژه…

 • دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی

  آزمون بیگانگی شغلی,ارزیابی بیگانگی در کار,ارزیابی بیگانگی شغلی,پرسشنامه از خودبیگانگی,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه بیگانگی,پرسشنامه بیگانگی از کار,پرسشنامه بیگانگی شغلی,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش بیگانگی شغلی,نگین فایل دانلود فایل اصلی دانلود پرسشنامه بیگانگی شغلی از سایت دانلود فایل دانلود پرسشنامه  بیگانگی شغلی در…

 • تحقیق نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی

  پروژه نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی,تحقیق حیاط مرکزی,تحقیق در مورد حیاط,تحقیق نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی,مقاله خانه های سنتی,مقاله نقش حیاط در پایداری معماری خانه های سنتی دانلود فایل اصلی تحقیق نقش حیاط در…

 • ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش خلاقیت و انگیزه (فصل 2 پایان نامه)

  پيشينه پژوهش مفهوم خلاق,پيشينه نظري ابعاد خلاقیت,چارچوب نظري مفهوم خلاقيت,دانلود مباني نظري افزایش خلاقیت,فصل دوم پايان نامه ارشد رابطه هوش و خلاقيت,مباني نظري انگیزه و خلاقیت,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)خلاقیت و خودکارآمدی,ويژگيهاي شخصيتي افراد خلاق دانلود فایل اصلی…

 • پیشینه و مبانی نظری سیستمهای حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت، سهامداران عمده و پایداری سود

  پیشینه و مبانی نظری سیستمهای حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت، سهامداران عمده و پایداری سود دانلود پیشینه و مبانی نظری سیستمهای حاکمیت شرکتی ، مالکیت سهام مدیريت، سهامداران عمده و پایداری سود دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری ، رویکرد و نظریه های مختلف آن (فصل دوم )

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری ، رویکرد و نظریه های مختلف آن (فصل دوم ) برچسب ها: نظریه ی خود نظم دهی بندورانظریه ی خود نظم دهی کارور و شی یرادبیات نظری و پیشینه تحقیق تکانشگریرویکرد و نظریه های…

 • دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي

  دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره شغلي برچسب ها: گزارش کاراموزي بررسي مشاوره شغليکاراموزي بررسي مشاوره شغليکارورزي بررسي مشاوره شغليدانلود گزارش کارآموزي بررسي مشاوره شغليبررسي مشاوره شغليمشاوره شغلي رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته روانشناسی،بررسي مشاوره…

 • ادبیات و پیشینه تحقیق آلکسی تایمیا و تیپ های شخصیتی (فصل دوم)

  پيشينه پژوهش,پيشينه تحقيق,پيشينه نظري نظریه پنج عامل شخصيت,چارچوب نظري آلکسی تایمیا,دانلود مباني نظري ابراز هیجان,فصل دوم پايان نامه ارشد آلکسی تایمیا,مباني نظري هوش هيجانی,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)شخصیت و تیپ شخصیتی دانلود فایل اصلی ادبیات و پیشینه تحقیق…

 • پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید

  پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید دانلود پاورپوینت با موضوع تفسیرسوره توحید دسته بندي : معارف اسلامی جزئیات و دریافت گزارش فایل سوره اخلاص یا توحید صد و دوازدهمین سوره و از سوره‌های مکی قرآن است که در جزء سی‌ام جای…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری سبک های تفکر (فصل دوم پایان نامه)

  ادبيات نظري سبک های تفکر,پيشينه پژوهش تعریف سبک های تفکر,پيشينه تحقيق انواع,پیشینه نظری سبک های تفکر,چارچوب نظري سبک های تفکر,دانلود مباني نظري سبک های تفکر,فصل دوم سبک های تفکر,مباني نظري سبک های تفکر,مباني نظري و پيشينه پژوهش سبک های تفکر…

 • پاورپوینت جامع و کامل آشنايي با نظام سلامت

  پاورپوینت جامع و کامل آشنايي با نظام سلامت برچسب ها: پاورپوینت جامع و کامل آشنايي با نظام سلامت رفتن به سایت اصلی پاورپوینت جامع و کامل آشنايي با نظام سلامت دسته بندي : بهداشت عمومی جزئیات و دریافت گزارش فایل…

 • بررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

  بررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه برچسب ها: ارزش گذاري زير قيمت عرضه های عمومی اولیه درصد مدیران غیر موظف هیات مدیرهبررسی تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی…

 • فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک

  فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک دانلود فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک دسته بندي : کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت گزارش فایل توضیحات:  فایل پاورپوینت کار آفرینی و دولت الکترونیک،در حجم 19 اسلاید قابل ویرایش. بخشی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و سرمایه گذاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و سرمایه گذاری دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های ریسک و سرمایه گذاری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل فصل…

 • بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي

  پایان نامه بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي,پروژه بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي,پیشرفت تحصیلی,رابطه شغلی دانلود فایل اصلی بررسي رابطه شغلي معلمين زن در پيشرفت تحصيلي از سایت دانلود فایل  تحقیق بررسي رابطه شغلي معلمين…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزیستی روانشناختی (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزیستی روانشناختی (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزیستی روانشناختی (فصل دوم) دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل 2-1-3- مبانی نظری بهزیستی روانشناختی 2-1-3-1- تعاریف بهزیستی روانشناختی…

 • پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی

  پاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی برچسب ها: دانلودپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادیاشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادیاجرای نادرست اتصالات مهاربندیپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربند اشکالات مهاربندهاپاورپوینت اشکالات اجرایی در مهاربندی ساختمانهای فولادی رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی (فصل دوم )

  ادبیات نظری تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی و بازار بورس,پیشینه تحقیق بازار بورس و تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی,چارچوب نظری تأمین ما,فصل دوم پایان نامه بازار بورس و تأمین مالی,مبانی نظری بازار بورس و تأمین مالی…

 • پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه

  اقلیم شهرستان فیروزکوه,امامزاده های شهرستان فیروزکوه,پاورپوینت اقلیم شهرستان فیروزکوه,پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه,جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه,دانلود پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه دانلود فایل اصلی پاورپوینت جغرافیای طبیعی و اقلیم شهرستان فیروزکوه از سایت دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری

  مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری دانلود مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری دسته بندي : روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت گزارش فایل سبک زندگی مادر در دوران بارداری چهارچوب…

 • شیشه های خود تمیز شونده

  شیشه های خود تمیز شونده دانلود شیشه های خود تمیز شونده دسته بندي : معماری جزئیات و دریافت گزارش فایل شیشه های خود تمیز شونده فهرست مقدمهشیشه های خود تمیز شوندهشیشه آب دوستتهیه‌ی شیشه‌های خودتمیزشونده و سازوکار آنزاویه‌ی تماس آب و…

 • دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید فندک آشپزخانه

  برآورد هزینه تولید فندک,پروژه کارافرینی فندک یکبار مصرف,توجیه اقتصادی تولید فندک,دانلود طرح توجیهی تولید فندک آشپزخانه,طرح توجیهی تولید فندک,طرح توجیهی فندک آشپزخانه,طرح تولید فندک,طرح کسب و کار تولید فندک,کارافرینی تولید فندک دانلود فایل اصلی دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی تولید…

 • ادبیات نظری تحقیق منازعه و همکاري و رقابت و همکاري در روابط بين الملل (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری منازعه و همکاري و رقابت و همکاري در روابط بين الملل,چارچوب نظری منازعه و همکاري و رقابت و همکاري در روابط بين الملل,فصل دوم پایان نامه منازعه و همکاري و رقابت و همکاري در ر,مبانی نظری منازعه و…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو برچسب ها: مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگومبانی نظری رابطه توانمندی ایگوادبیات نظری رابطه توانمندی ایگو سبک‌های دفاعیمقالات مرتبط با توانمندی ایگوپرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو (PIES)…

 • ادبیات نظری و پیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني (فصل دوم پایان نامه)

  ادبیات نظری ابعاد و نظريه های عدالت سازماني,پیشینه پژوهش عدالت سازماني,پیشینه تحقیق ابعاد و نظريه های عدالت سازماني,چارچوب,فصل دوم پایان نامه بررسی رابطه بین هوش فرهنگی با سازگاری شغلی و اعتماد سازمانی,مبانی نظری ابعاد و نظريه های عدالت سازماني دانلود…

 • پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی

  پاورپوینت تاريخ تربيت بدنی برچسب ها: تاریخ تربیت بدنی در ایران باستانکتاب تاریخ تربیت بدنیپاورپوینت تاریخ تربیت بدنیتاریخچه تربیت بدنی در چینکتاب تاریخ تربیت بدنی و ورزشتاریخچه تربیت بدنی در اروپاتاریخ تربیت بدنی در اسلامتاریخ تربیت بدنی در روم باستان…

 • بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازه

  بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازه برچسب ها: پایان نامه بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازهپروژه بررسی و شناخت نقش طراحی محیطی در پیشگیری از سرقت مغازهتحقیق بررسی و شناخت…

 • قالب پاورپوینت آماده زیبا

  قالب پاورپوینت آماده زیبا دانلود قالب پاورپوینت آماده زیبا دسته بندي : گوناگون جزئیات و دریافت گزارش فایل قالب پاورپوینت زیر بنای طراحی پاورپوینت است که از اهمیت بسیاری برخوردار است. هرچند نرم افزار پاورپوینت دارای قابلیت ها و حتی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش استراتژی های سرمایه گذاری (فصل دوم حسابداری)

  چارچوب نظری بررسی و طبقه بندی استراتژی های مالی,دانلود مباني نظري سرمایه گذاری چیست,فصل دوم پایان نامه استراتژی سرمایه گذاری در بورس,مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)انواع استراتژی های سرمایه گذاری,مبانی نظری انواع استراتژی های مالی دانلود فایل اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال درخودماندگی چشمی (فصل 2)

  پيشينه پژوهش عصب شناختی درباره ت,پيشينه نظري روش های مداخله در تماس چشمی,دانلود مباني نظري اختلالات کودکان استثنایی,مباني نظري کودکان استثنایی,مباني نظري و پيشينه پژوهش درخودماندگی کودکان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال درخودماندگی چشمی (فصل 2) دانلود فایل اصلی مبانی…